Navigacija

Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 49-2048/2012, stran 5049 DATUM OBJAVE: 27.6.2012

VELJAVNOST: od 12.7.2012 / UPORABA: od 12.7.2012

RS 49-2048/2012

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 8.2.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.1.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 49/12, 4/20

Časovnica

Na današnji dan, 30.1.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 8.2.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2048. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

 
 
Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 11. seji dne sprejela
 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P R A V I L
obveznega zdravstvenega zavarovanja

 

1. člen

 
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09 in 30/11) se v 2. členu za 26. točko pika nadomesti s podpičjem in dodata novi 27. in 28. točka, ki se glasita:
 
»27.
čakalna doba, čakalni seznam in razumen čas – kakor so opredeljeni v zakonu, ki ureja pacientove pravice;
 
28.
najdaljša dopustna čakalna doba – doba, kakor je za posamezno zdravstveno storitev glede na stopnjo nujnosti določena v pravilniku, ki ureja najdaljše dopustne čakalne dobe za posamezne zdravstvene storitve.«.
 

2. člen

 
V 9. členu se 21. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»21.
osebe iz 21. točke 15. člena zakona, ki imajo pravico do plačila prispevka za obvezno zavarovanje po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev – z dnem priznanja pravice do plačila prispevka za obvezno zavarovanje po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev;«.
 

3. člen

 
V 10. členu se v drugem odstavku za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
 
»Domneva se, da med dvema osebama, ki nista sklenili zakonske zveze, obstaja zunajzakonska skupnost, ne glede na njen čas trajanja, če se jima je rodil skupni otrok ali sta posvojili otroka in ne gre za enostarševsko družino, in ni razlogov, zaradi katerih bi bila zakonska skupnost neveljavna.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window