Navigacija

Sklep o kapitalu plačilne institucije, družbe za izdajo elektronskega denarja in klirinške družbe

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 11-464/2018, stran 1680 DATUM OBJAVE: 23.2.2018

VELJAVNOST: od 2.3.2018 / UPORABA: od 2.3.2018

RS 11-464/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 2.3.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 11/18

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 2.3.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

464. Sklep o kapitalu plačilne institucije, družbe za izdajo elektronskega denarja in klirinške družbe

 
 
Na podlagi 67. člena v povezavi s petim odstavkom 164. člena in tretjim odstavkom 234. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr., v nadaljevanju: ZPlaSSIED) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
 

S K L E P
o kapitalu plačilne institucije, družbe za izdajo elektronskega denarja in klirinške družbe

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
(1)
Ta sklep določa podrobnejša pravila glede izračuna kapitala plačilne institucije, hibridne plačilne institucije, plačilne institucije z opustitvijo, družbe za izdajo elektronskega denarja, hibridne družbe za izdajo elektronskega denarja, družbe za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo in klirinške družbe (v nadaljevanju: subjekt), in sicer:
 
1.
sestavine in odbitke od kapitala;
 
2.
razmerja in omejitve med posameznimi sestavinami kapitala;
 
3.
pravila glede izračunavanja, spremljanja in poročanja o kapitalu.
 
(2)
Podlaga za izračun kapitala subjekta so računovodski izkazi subjekta, pripravljeni skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.
 
(3)
Kadar se ta sklep sklicuje na določbe Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1, v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 575/2013), se namesto izraza »institucija« smiselno upošteva izraz »subjekt«.
 

2. člen

(opredelitve izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v ZPlaSSIED in Uredbi (EU) št. 575/2013.
 

3. člen

(kapital)

 
(1)
Kapital subjekta se izračuna kot vsota temeljnega in dodatnega kapitala, pri čemer je potrebno upoštevati tudi razmerja in omejitve med posameznimi sestavinami kapitala.
 
(2)
Temeljni kapital subjekta je vsota navadnega lastniškega temeljnega kapitala iz 5. člena tega sklepa in dodatnega temeljnega kapitala 6. člena tega sklepa.
 
(3)
Dodatni kapital subjekta je opredeljen v 7. členu tega sklepa.
 
(4)
Pri uporabi določb tega sklepa se posamezne sestavine in odbitki od kapitala ustrezno prilagodijo glede na pravnoorganizacijsko obliko subjekta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window