Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1L)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 96-3442/2013, stran 10351 DATUM OBJAVE: 22.11.2013

VELJAVNOST: od 23.11.2013 / UPORABA: od 23.11.2013

RS 96-3442/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.11.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.10.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 96/13

Časovnica

Na današnji dan, 26.10.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.11.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3442. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1L)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1L)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1L), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. novembra 2013.
 
Št. 003-02-9/2013-14
 
Ljubljana, dne 22. novembra 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O BANČNIŠTVU (ZBan-1L)

 

1. člen

 
V Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popr.), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K) se v drugem odstavku 4. člena pika na koncu 4. točke nadomesti z vejico in doda nova 5. točka, ki se glasi:
 
»5.
Direktiva 2001/24/ES je Direktiva 2001/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij (UL L št. 125 z dne 5. maja 2001, str. 15).«
 

2. člen

 
Naslov 61. člena se spremeni tako, da se glasi: »(predpis o članih uprave in nadzornega sveta ter zastaralni roki)«.
 
Za besedilom člena, ki postane nov prvi odstavek, se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2)
Ne glede na določbe zakona, ki ureja kazniva dejanja, in zakona, ki ureja obligacijska razmerja, kazniva dejanja in odškodninska odgovornost članov organov vodenja ali nadzora bank, ki so povezana z opravljanjem funkcije člana organa vodenja ali nadzora banke, zastarajo v roku, ki je štirikratnik splošnih zastaralnih rokov, kot jih določata zakon, ki ureja kazniva dejanja ter zakon, ki ureja obligacijska razmerja.«.
 

3. člen

 
V drugem odstavku 215. člena se beseda »in« na koncu 4. točke črta in doda nova 4.a točka, ki se glasi:
 
»4.a
če banka podatke posreduje sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji v primeru obstoja razlogov za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, razen v primerih, ko za posredovanje zaupnih podatkov zakon izrecno določa odredbo preiskovalnega sodnika, in«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window