Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 25-1095/2011, stran 3269 DATUM OBJAVE: 4.4.2011

VELJAVNOST: od 5.4.2011 / UPORABA: od 5.4.2011

RS 25-1095/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.4.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.12.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 25/11

Časovnica

Na današnji dan, 15.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 5.4.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1095. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. marca 2011.
 
Št. 003-02-3/2011-24
 
Ljubljana, dne 31. marca 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZEMLJIŠKI KNJIGI (ZZK-1C)

 

1. člen

 
V Zakonu o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. št. 58/03, 34/08 – ZST-1, 45/08 in 28/09) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(1)
Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
 
1.
kataster je zemljiški kataster, kataster stavb ali druga evidenca o nepremičninah, ki je po zakonu, ki ureja evidentiranje nepremičnin, temeljna evidenca podatkov o zemljiških parcelah ali stavbah in posameznih delih stavb,
 
2.
zemljiška parcela je prostorsko odmerjen del zemeljske površine skupaj z vsemi sestavinami,
 
3.
pojma stavba in posamezni del stavbe imata enak pomen kot po zakonu, ki ureja evidentiranje nepremičnin,
 
4.
identifikacijski znak zemljiške parcele je identifikacijska oznaka, kot je vpisana v zemljiškem katastru,
 
5.
identifikacijski znak stavbe ali njenega posameznega dela je identifikacijska oznaka, kot je vpisana v katastru stavb,
 
6.
geodetska uprava je državni organ, ki je po zakonu, ki ureja evidentiranje nepremičnin, pristojen za vodenje in vzdrževanje katastra,
 
7.
zemljiškoknjižno dovolilo ima enak pomen kot po Stvarnopravnem zakoniku (Uradni list RS, št. 87/02 – v nadaljnjem besedilu: SPZ).«.
 
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2)
Pojmi, uporabljeni v tem zakonu v zvezi z etažno lastnino, pomenijo:
 
1.
stavba v etažni lastnini je stavba, katere deli so predmet etažne lastnine,
 
2.
posamezni del v etažni lastnini je posamezni del stavbe v etažni lastnini, ki je predmet lastninske pravice v dobro določene osebe ali oseb (v nadaljnjem besedilu: etažni lastnik), vključene v etažno lastnino,
 
3.
splošni skupni del stavbe v etažni lastnini je zemljiška parcela ali posamezni del stavbe, ki je predmet solastnine, vključene v etažno lastnino v dobro vsakokratnih etažnih lastnikov vseh posameznih delov v etažni lastnini v posamezni stavbi v etažni lastnini,
 
4.
posebni skupni del stavbe v etažni lastnini je zemljiška parcela ali posamezni del stavbe, ki je predmet solastnine, vključene v etažno lastnino v dobro vsakokratnih etažnih lastnikov enega ali več, vendar ne vseh posameznih delov v etažni lastnini v posamezni stavbi v etažni lastnini.«.
 
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
 

2. člen

 
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
 

»3.a člen

Informacijski sistem e-ZK in portal e-ZK

 
(1)
Informacijski sistem za podporo informatizirane zemljiške knjige (v nadaljnjem besedilu: informacijski sistem e-ZK) je programska oprema, ki jo upravlja Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Center za informatiko) in ki vključuje naslednje module za informacijsko podporo:
 
1.
vlaganja elektronskih zemljiškoknjižnih predlogov in obvestil o pravnih dejstvih, ki so podlaga za vpis po uradni dolžnosti,
 
2.
vodenja elektronskih vpisnikov in elektronskih spisov v zemljiškoknjižnih postopkih,
 
3.
vodenja informatizirane glavne knjige in informatizirane zbirke listin,
 
4.
objave oklicev v zemljiškoknjižnih postopkih in
 
5.
izdelave izpisov iz zemljiške knjige, sodnih pisanj v zemljiškoknjižnih postopkih in poročil o stanju zemljiškoknjižnih postopkov in
 
6.
spletne storitve v zvezi s poizvedbami v informatizirani glavni knjigi.
 
(2)
Portal e-ZK je javno spletišče, ki je sestavni del sistema e-ZK.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window