Navigacija

Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Brezovica

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-993/2018, stran 3493 DATUM OBJAVE: 6.4.2018

VELJAVNOST: od 7.4.2018 / UPORABA: od 7.4.2018

RS 23-993/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.4.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 23/18

Časovnica

Na današnji dan, 20.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 7.4.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

993. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Brezovica

 
 
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17), 9. člena Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS, št. 69/17) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 23. redni seji dne 29. marca 2018 sprejel
 

S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Brezovica

 

1. člen

(splošno)

 
(1)
S tem sklepom se določi začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje preselitve kmetije na Brezovici pri Metliki (v nadaljevanju OPPN).
 
(2)
Pravne podlage za pripravo OPPN so:
 
-
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2),
 
-
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17),
 
-
Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS, št. 69/17),
 
-
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),
 
-
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in
 
-
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13).
 

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

 
(1)
Na podlagi pobude investitorke kmetije Bojane Šprajcer, Vavpča vas 12, 8333 Semič, vpisane v register kmetijskih gospodarstev KMG-MID: xxxxxxxxx, iz katerega je razvidno, da je kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, se skladno z 9. členom Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške in 3.ea členom Zakona o kmetijskih zemljiščih z OPPN brez spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti, in stanovanjski objekt.
 
(2)
Območje leži na severni strani regionalne ceste R3 663 Bušinja vas Radovica, cca 100 m oddaljeno od državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Območje obsega nepozidana kmetijska zemljišča.
 
(3)
Razlog za pripravo OPPN je pobuda investitorja, ki želi na območju predvidenega OPPN zgraditi novo kmetijo s stanovanjskim objektom, zaradi preselitve kmetije z ozemlja, ki na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča pripada Republiki Hrvaški.
 

3. člen

(območje OPPN)

 
(1)
Območje OPPN obsega zemljišča s parc. št. 874/1, 880/1, 878/3, 878/5, 874/2, 888, 890, 879/1 in 873, vse k.o. Bušinja vas.
 
(2)
Območje urejanja z OPPN je veliko cca 1,2 ha.
 
(3)
Na osnovi izraženih interesov pripravljavca OPPN in na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora se območje OPPN lahko tudi zmanjša in/ali poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window