Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1785/2001, stran 3106 DATUM OBJAVE: 20.4.2001

VELJAVNOST: od 21.4.2001 / UPORABA: od 21.4.2001

RS 29-1785/2001

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 14.7.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 29/01, 46/14, 48/18

Časovnica

Na današnji dan, 27.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.7.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1785. Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline

 
 
Na podlagi prvega in četrtega odstavka 49. člena, v zvezi z drugim odstavkom 163. člena in drugim odstavkom 166. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in 31/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o Krajinskem parku Sečoveljske soline

 

I. NAMEN VARSTVA

 

1. člen

 
(1)
Z namenom, da se zavaruje območje naravne vrednote Sečoveljskih solin in ohrani biotska raznovrstnost, se to območje določi za Krajinski park Sečoveljske soline.
 
(2)
Krajinski park Sečoveljskih solin (v nadaljnjem besedilu: park) je območje habitatov redkih, ogroženih in značilnih rastlinskih in živalskih vrst, kjer je zaradi dolgotrajnega delovanja človeka nastal tipičen solinski ekosistem.
 
(3)
Namen zavarovanja in ohranitve iz prvega odstavka tega člena se zagotavlja z izvajanjem varstvenih režimov in pravil ravnanja v parku.
 

II. OBMOČJE PARKA

 

2. člen

 
(1)
Meja parka je določena na državni topografski karti v merilu 1 : 5000.
 
(2)
Park je razdeljen na tri varstvena območja, in sicer na prvo, drugo in tretje varstveno območje, katerih meje so določene na karti iz prejšnjega odstavka.
 
(3)
Karta iz prvega odstavka tega člena se hrani kot podatek o zavarovanih območjih v registru naravnih vrednot pri ministrstvu, pristojnem za ohranjanje narave.
 
(4)
Meja parka iz prvega odstavka tega člena in meje varstvenih območij iz drugega odstavka tega člena so informativno prikazane na publikacijski karti v merilu 1 : 20 000, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
 

III. VARSTVENI REŽIMI IN PRAVILA RAVNANJA

 

3. člen

Varstveni režimi

 
V parku je prepovedano izvajati posege, opravljati dejavnosti ali ravnati na način, ki bi lahko škodljivo vplival na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost v parku in spreminjal ali ogrožal njegovo ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost, zlasti pa:
 
1.
spreminjati vodni režim, razen zaradi varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti, ekoloških ali drugih opravičljivih razlogov iz 8. in 9. člena te uredbe;
 
2.
poslabševati kakovost vode in tal;
 
3.
izpuščati ali odvajati tehnološke ali komunalne odpadne vode, tekoče odpadke ali druge škodljive tekoče snovi;
 
4.
odlagati ali odmetavati odpadke;
 
5.
vznemirjati, ubijati ali odvzemati živali prosto živečih vrst in njihovih razvojnih oblik iz narave, razen zaradi varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti, ekoloških ali drugih opravičljivih razlogov;
 
6.
uničevati ali poškodovati gnezdišča ali habitate, kjer se živali prosto živečih vrst zadržujejo, hranijo ali razmnožujejo;
 
7.
spreminjati naravno vegetacijo;
 
8.
lov in športni ribolov;
 
9.
vnašati rastline ali živali tujerodnih vrst;
 
10.
odkopavati ali zasipavati zemljišča, razen zaradi varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti, ekoloških ali drugih opravičljivih razlogov iz 8. in 9. člena te uredbe;
 
11.
postavljati obore ali druge objekte za gojitev kopenskih živali;
 
12.
prirejati športne, kulturne in druge javne prireditve;
 
13.
šotoriti ali kuriti;
 
14.
snemati avdio – video posnetke, razen v soglasju z upravljavcem parka;
 
15.
uporabljati agrokemična sredstva za gojenje in varstvo rastlin;
 
16.
izvajati vojaške aktivnosti.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window