Navigacija

Uredba o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 5-118/2015, stran 338 DATUM OBJAVE: 23.1.2015

VELJAVNOST: od 24.1.2015 / UPORABA: od 24.1.2015

RS 5-118/2015

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 15.2.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.8.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 5/15, 59/19, 9/20

Časovnica

Na današnji dan, 9.8.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 15.2.2020
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

118. Uredba o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet

 
 
Na podlagi petega odstavka 5. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12 – ZFfS-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet

 

1. člen

(vsebina)

 
S to uredbo se določajo pristojni organi, obveznosti v zvezi z registracijo in dovoljenji za fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: FFS), označevanje FFS in semena, tretiranega s FFS, pristojbine, nadzor in kazenske določbe za izvajanje:
 
-
Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1381 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 1829/2003, (ES) št. 1831/2003, (ES) št. 2065/2003, (ES) št. 1935/2004, (ES) št. 1331/2008, (ES) št. 1107/2009, (EU) 2015/2283 in Direktive 2001/18/ES (UL L št. 231 z dne 6. 9. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1107/2009/ES) in
 
-
Uredbe Komisije (EU) št. 547/2011 z dne 8. junij 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega Parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami glede označevanja fitofarmacevtskih sredstev (UL L št. 155 z dne 11. 6. 2011, str. 176), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, ribištva, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, socialne politike in zaposlovanja, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov ter zunanje, varnostne in obrambne politike zaradi pristopa Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 74), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 547/2011/EU).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo enako kot izrazi iz uredb iz prejšnjega člena.
 
(2)
Poleg izrazov iz prejšnjega odstavka se v tej uredbi uporabljajo tudi izrazi, ki pomenijo naslednje:
 
-
vloga pomeni zahtevek v skladu s 33., 34., 40., 43., 45., 47., 48., 51. in 58. členom Uredbe 1107/2009/ES ter vlogo v skladu z 52., 53. in 54. členom Uredbe 1107/2009/ES,
 
-
obnovitev registracije FFS pomeni podaljšanje registracije FFS v skladu s prvim do petim odstavkom 43. člena Uredbe 1107/2009/ES,
 
-
podaljšanje registracije FFS pomeni podaljšanje registracije FFS v skladu s šestim odstavkom 43. člena Uredbe 1107/2009/ES.
 
(3)
Za izvajanje postopka registracije FFS se kot registracija FFS štejejo:
 
a)
registracija novega FFS iz 33. in 34. člena Uredbe 1107/2009/ES,
 
b)
registracija FFS iz 41. člena Uredbe 1107/2009/ES,
 
c)
obnovitev ali podaljšanje registracije FFS iz 43. člena Uredbe 1107/2009/ES,
 
č)
prenehanje ali sprememba registracije FFS iz 44. in 45. člena Uredbe 1107/2009/ES,
 
d)
registracija FFS z majhnim tveganjem iz 47. člena Uredbe 1107/2009/ES,
 
e)
registracija FFS, ki vsebuje gensko spremenjeni organizem, iz 48. člena Uredbe 1107/2009/ES, in
 
f)
razširitev registracije FFS za manjše uporabe iz 51. člena Uredbe 1107/2009/ES.
 

3. člen

(pristojni organi)

 
(1)
Pristojni organ za izvajanje uredb iz 1. člena te uredbe je Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava).
 
(2)
V delu, ki se nanaša na registracijo FFS, Uprava odloča o registraciji FFS na podlagi soglasja Urada Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: URSK), ki temelji na oceni fitofarmacevtskega sredstva za zdravje ljudi in okolje v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije. Soglasje URSK ni potrebno v primerih postopkov registracije, ki ne zahtevajo ocene fitofarmacevtskih sredstev za zdravje ljudi in okolje, ali postopkov spremembe registracije, ki ne vplivajo na rezultate te ocene. Če se v zvezi s fitofarmacevtskim sredstvom, za katerega je bilo že izdano soglasje, pojavijo nove okoliščine, ki vplivajo na rezultate ocene, lahko URSK že izdano soglasje umakne.
 
(3)
Pristojni organ za izvajanje nadzora iz uredb iz 1. člena te uredbe in za posredovanje poročila o opravljenem nadzoru Evropski Komisiji iz prvega odstavka 68. člena Uredbe 1107/2009/ES je Uprava.
 
(4)
Koordinacijski nacionalni organ iz drugega odstavka 75. člena Uredbe 1107/2009/ES je Uprava.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window