Navigacija

Operativno-tehnična zahteva za izvajanje uvodnih letov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 36-1645/2019, stran 4293 DATUM OBJAVE: 7.6.2019

VELJAVNOST: od 22.6.2019 / UPORABA: od 22.6.2019

RS 36-1645/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 22.6.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 24.8.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 36/19

Časovnica

Na današnji dan, 24.8.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 22.6.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1645. Operativno-tehnična zahteva za izvajanje uvodnih letov

 
 
Na podlagi petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in za izvrševanje ARO.OPS.300 Poddela OPS Dela ARO Priloge II in NCO.GEN.103 Poddela A Dela NCO Priloge VII Uredbe (EU) 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2018/1975 z dne 14. decembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 glede zahtev v zvezi z letalskimi operacijami za jadralna letala in elektronske letalske torbe, izdaja direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije naslednjo
 

O P E R A T I V N O - T E H N I Č N O    Z A H T E V O
za izvajanje uvodnih letov 

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta operativno tehnična zahteva določa v skladu z ARO.OPS.300 Poddela OPS Dela ARO Priloge II in NCO.GEN.103 Poddela A Dela NCO Priloge VII Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2018/1975 z dne 14. decembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 glede zahtev v zvezi z letalskimi operacijami za jadralna letala in elektronske letalske torbe (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 965/2012), dodatne zahteve in pogoje za izvajanje uvodnih letov, kot so opredeljeni v točki (c) odstavka 4a člena 6 Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 v zvezi s sprejemljivimi načini usklajevanja in navodili, ki jih je sprejela Evropska agencija za letalsko varnost.
 
(2)
Ta operativno tehnična zahteva določa v skladu s 3. členom Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bila nazadnje spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2019/430 z dne 18. marca 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede izvajanja omejenih privilegijev brez nadzora pred izdajo licence pilota lahkega zrakoplova (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011) zahteve za imetnike licenc za izvajanje uvodnih letov.
 
(3)
Ta operativno tehnična zahteva se ne uporablja za zrakoplove iz priloge I Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 2018/1139).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo enak pomen, kot izrazi uporabljeni v:
 
a)
Zakonu o letalstvu,
 
b)
Uredbi (ES) št. 2018/1139,
 
c)
Uredbi Komisije (EU) št. 965/2012,
 
d)
Uredbi Komisije (EU) št. 1178/2011,
 
e)
Uredbi Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami, ki je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2018/1142 z dne 14. avgusta 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1321/2014, kar zadeva uvedbo nekaterih kategorij licenc za vzdrževanje zrakoplovov, spremembo postopka sprejema komponent od zunanjih dobaviteljev in spremembo pravic organizacij za usposabljanje za vzdrževanje (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1321/2014) in
 
f)
Uredbi (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje (v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) št. 785/2004.
 

3. člen

(operativni pogoji)

 
(1)
Uvodne lete lahko izvajajo pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) in organizacije za usposabljanje, ustanovljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1178/2011.
 
(2)
Uvodni leti se opravljajo pod pogoji:
 
a.
dela NCO Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012;
 
b.
da se let začne in konča na istem aerodromu za motorna letala, helikopterje in jadralna letala;
 
c.
let z baloni je omejen na trajanje 30 minut od vzleta do pristanka;
 
d.
da se leti izvajajo podnevi v pogojih VFR;
 
e.
da se leti nadzorujejo s strani imenovane osebe, odgovorne za njihovo varnost (v nadaljnjem besedilu: odgovorna oseba);
 
f.
da se leti izvajajo na zrakoplovih, ki so v lasti ali uporabi pravne osebe zasebnega prava oziroma organizacije iz prejšnjega odstavka na podlagi najemne ali druge ustrezne pogodbe.
 
(3)
Uvodni leti se opravljajo kot postranska dejavnost in je omejena na 20 % celotne aktivnosti pravne osebe zasebnega prava oziroma organizacije iz prvega odstavka tega člena, ki je opravljena na posamezni vrsti zrakoplovov (npr. na motornih letalih ali na jadralnih letalih ali na helikopterjih) ter so namenjeni za njeno promocijo in za privabljanje učencev ali novih članov. Uvodni leti se ne štejejo za postransko dejavnost, če pravna oseba zasebnega prava ali organizacija za usposabljanje izvaja te lete kot svojo glavno dejavnost. Prav tako se uvodni leti ne štejejo za postransko dejavnost, če se izvajajo samo z namenom ustvarjanja dobička. Celotna aktivnost se določi glede na število ur, opravljenih na posamezni vrsti zrakoplova v preteklem letu.
 
(4)
Pravna oseba zasebnega prava oziroma organizacija iz prvega odstavka tega člena, ki ima dovoljenje agencije za izvajanje uvodnih letov iz 8. člena te operativno-tehnične zahteve, mora agenciji na elektronski naslov info@caa.si vsako leto najkasneje do 31. marca za preteklo leto poročati o številu:
 
-
ur opravljenih na posameznih vrstah zrakoplovov v preteklem letu,
 
-
izvedenih uvodnih letov na posameznih vrstah zrakoplovov,
 
-
prepeljanih oseb.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window