Navigacija

Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 85-1407/2020, stran 3172 DATUM OBJAVE: 12.6.2020

VELJAVNOST: od 13.6.2020 / UPORABA: od 13.6.2020

RS 85-1407/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.6.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.3.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 85/20

Časovnica

Na današnji dan, 5.3.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.6.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1407. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

 
 
Na podlagi drugega odstavka 116. člena in četrtega odstavka 132. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo in 65/20) Agencija za energijo izdaja
 

A K T
o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

 

1. člen

 
V Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 46/18, 47/18 – popr., 86/18, 76/19 in 78/19 – popr.) se v 23. členu v prvem odstavku v 2. točki črta besedilo »vključno s pripadajočimi dajatvami v zvezi z oskrbo z električno energijo«.
 

2. člen

 
V 76. členu se v prvem in drugem odstavku besedilo »0,5 odstotka« nadomesti z besedilom »2 odstotka«.
 

3. člen

 
V 89. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
 
»(2)
Med druge prihodke, ki so namenjeni pokrivanju upravičenih stroškov elektrooperaterja, se šteje tudi prejeta državna pomoč.
 
(3)
Med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki iz 8. točke prejšnjega odstavka mora distribucijski operater izkazati tudi prevrednotovalne poslovne prihodke izterjanih terjatev do kupcev iz naslova omrežnine, ki jo za račun distribucijskega operaterja zaračunavajo dobavitelji. Distribucijski operater mora od dobaviteljev pridobiti vso dokumentacijo o izterjanih terjatvah, na podlagi katere bo preveril pravilnost prevrednotovalnih poslovnih prihodkov.«.
 
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window