Navigacija

Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 63-2684/2016, stran 8773 DATUM OBJAVE: 7.10.2016

VELJAVNOST: od 8.10.2016 / UPORABA: od 8.10.2016

RS 63-2684/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.10.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 63/16

Časovnica

Na današnji dan, 29.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 8.10.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2684. Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2)

 
Razglašam Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. julija 2016.
 
Št. 003-02-6/2016-3
 
Ljubljana, dne 7. oktobra 2016
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O UGOTAVLJANJU KATASTRSKEGA DOHODKA (ZUKD-2)

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja sistem ugotavljanja katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj za davčne namene in druge javne namene, določene z zakonom.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
1.
katastrski dohodek je pavšalna ocena tržnega dohodka od dejavnosti kmetijstva in gozdarstva, ki bi ga bilo mogoče doseči s povprečno ravnijo pridelave kmetijskih in gozdarskih pridelkov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v Republiki Sloveniji glede na njihovo proizvodno sposobnost;
 
2.
pavšalna ocena dohodka na čebelji panj je pavšalna ocena tržnega dohodka od dejavnosti čebelarstva, ki bi ga bilo mogoče doseči s povprečno ravnijo reje čebel v Republiki Sloveniji;
 
3.
kot kmetijska dejavnost se šteje dejavnost pod šifro skupin Standardne klasifikacije dejavnosti (Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, Statistični urad Republike Slovenije, Klasifikacije, št. 11, Ljubljana, 2010, ISSN 1408-9114, ISBN 978-961-239-156-0; v nadaljnjem besedilu: SKD) od 01.1 do 01.5, ki vključuje pridelavo kmetijskih pridelkov, ki so kot pridelki dejavnosti kmetijstva določeni s šiframi Klasifikacije proizvodov po dejavnostih (CPA 2008, Klasifikacija proizvodov po dejavno­stih, Statistični urad Republike Slovenije, Klasifikacije, št. 12, Ljubljana, 2011, ISSN 1408-9114, ISBN 978-961-239-235-2; v nadaljnjem besedilu: KPPD) od 01.1 do 01.4, vključno s pripra­vo pridelkov za trg, kot so zlasti čiščenje, luščenje, sortiranje, zaščita pred kvarjenjem, razen zelenjadnic, sadik in okrasnih rastlin, intenzivne živinoreje kot reje živali, pretežno vezane na uporabo kmetijskih zemljišč ter čebelarstva in reje hišnih živali;
 
4.
kot čebelarska dejavnost se šteje dejavnost pridelave pridelkov, ki so kot pridelki dejavnosti čebelarstva določeni s šifro KPPD klasifikacije proizvodov 01.49.2, vključno s pridelavo medu, satja, matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in strupa ter čebeljih matic;
 
5.
kot gozdarska dejavnost se šteje dejavnost pod šifro skupin SKD 02.1 in 02.2, ki vključuje dejavnost gojenja gozda in pridobivanje gozdnih lesnih sortimentov, ki so kot pridelki gozdarstva določeni s šifro KPPD 02.2, vključno s pripravo lesnih sekancev iz lesa, pridobljenega neposredno v gozdu;
 
6.
posebne kulture so zelenjadnice in zelišča v intenzivni pridelavi, za katero se šteje pridelava ene ali več zelenjadnic oziroma zelišč na isti površini v celotni rastni sezoni posameznega koledarskega leta, jagode na njivah, semena in sadike poljščin, zelenjadnic in zelišč, ki se pridelujejo v tleh na prostem ali v tunelih, in reja polžev na njivi;
 
7.
kmetijsko zemljišče je zemljišče, ki je po predpisih o evidentiranju nepremičnin po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirano kot kmetijsko zemljišče;
 
8.
gozdno zemljišče je zemljišče, ki je po predpisih o evidentiranju nepremičnin po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirano kot gozdno zemljišče;
 
9.
boniteta zemljišča je podatek o proizvodni sposobnosti zemljišča, ki se v obliki bonitetnih točk za vsako kmetijsko in gozdno zemljišče vodi v zemljiškem katastru po predpisih o evidentiranju nepremičnin;
 
10.
rastiščni koeficient je podatek o proizvodni sposobnosti gozda, določen v obliki točk rastiščnega koeficienta na podlagi predpisov o gozdovih, ki se v skladu s predpisi o množičnem vrednotenju nepremičnin za vsako gozdno zemljišče vodi v registru nepremičnin;
 
11.
območja posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi so območja, na katerih je zaradi okoljevarstvenih, naravovarstvenih in drugih javnih interesov skladno s predpisi omejena ali onemogočena pridelava. Območja posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi se določijo po mejah parcel;
 
12.
ekonomski računi za kmetijstvo in gozdarstvo so statistične informacije o proizvodnji, dodani vrednosti, dohodku, investicijah ter zaposlenosti v kmetijstvu in gozdarstvu, ki jih letno pripravlja Statistični Urad Republike Slovenije kot satelitski račun nacionalnih računov.
 

3. člen

(pristojnosti)

 
(1)
Katastrski dohodek in pavšalno oceno dohodka na čebelji panj ugotavlja ministrstvo, pristojno za finance (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
 
(2)
Naloge pristojnega organa glede ugotavljanja katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj so:
 
1.
pridobivanje podatkov iz ekonomskih računov za kmetijstvo in gozdarstvo o vrednosti proizvodnje po posameznih pridelkih ali skupinah pridelkov ter o vmesni potrošnji in potrošnji stalnega kapitala;
 
2.
pridobivanje podatkov o površini in številu bonitetnih točk oziroma rastiščnem koeficientu za zemljišča pod posame­zno vrsto dejanske rabe oziroma posamezno vrsto podrobnejše dejanske rabe od Geodetske uprave Republike Slovenije;
 
3.
določitev vrednosti proizvodnje po posameznih pridelkih oziroma skupinah pridelkov;
 
4.
določitev vpliva bonitete in rastiščnega koeficienta na katastrski dohodek;
 
5.
določitev vpliva omejitev za območja s posebnim režimom za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi na katastrski dohodek;
 
6.
vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje podatkov ekonomskih računov za kmetijstvo in gozdarstvo, ki se uporabijo za ugotavljanje katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj;
 
7.
priprava predloga izračunov zneskov katastrskega dohodka na hektar kmetijskega in gozdnega zemljišča glede na vrsto dejanske rabe oziroma podrobnejše dejanske rabe in boniteto zemljišča oziroma rastiščni koeficient (v nadaljnjem besedilu: priprava lestvic katastrskega dohodka) in predloga izračuna pavšalne ocene dohodka na čebelji panj;
 
8.
druge naloge, povezane z ugotavljanjem katastrskega dohodka, in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj.
 
(3)
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, je pristojno za:
 
1.
določitev območij s posebnim režimom za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi;
 
2.
posredovanje podatkov o območjih s posebnim režimom za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi, določenih s predpisom vlade na podlagi tega zakona, Geodetski upravi Republike Slovenije za evidentiranje v zemljiškem katastru.
 
(4)
Geodetska uprava Republike Slovenije je pristojna za:
 
1.
vodenje podatkov v zemljiškem katastru o podrobnejši vrsti dejanske rabe kmetijskih zemljišč in o območjih posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi;
 
2.
pripisovanje katastrskega dohodka kmetijskim in gozdnim zemljiščem v zemljiškem katastru.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window