Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 125-5715/2008, stran 16790 DATUM OBJAVE: 30.12.2008

VELJAVNOST: od 31.12.2008 / UPORABA: od 31.12.2008

RS 125-5715/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 31.12.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 125/08

Časovnica

Na današnji dan, 21.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 31.12.2008
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5715. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. decembra 2008.
 
Št. 003-02-9/2008-7
 
Ljubljana, dne 30. decembra 2008
 
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2A)

 

1. člen

 
V četrtem odstavku 3. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06 in 24/08 – ZDDKIS) se za besedo globe doda besedilo, ki se glasi: "ter stroški postopka o prekršku".
 

2. člen

 
V prvem odstavku 53. člena se besedilo "poteku roka za predložitev" nadomesti z besedo "predložitvi".
 
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
"(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko davčni zavezanec pomanjkljivosti oziroma pomote iz prvega odstavka tega člena v obračunu prispevkov za socialno varnost za zasebnike, za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače, ter za delodajalce, ki niso plačniki davka, popravi v 45 dneh po predložitvi davčnega obračuna.".
 
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
 

3. člen

 
V 57. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
 
"(7) Za popravljanje pomanjkljivosti oziroma pomot v obračunu davčnega odtegljaja za dohodke, od katerih se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, obračunava davčni odtegljaj, velja rok iz drugega odstavka 53. člena tega zakona.".
 
Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window