Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 117-3418/2023, stran 9746 DATUM OBJAVE: 20.11.2023

VELJAVNOST: od 21.11.2023 / UPORABA: od 21.11.2023

RS 117-3418/2023

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 21.11.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.4.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 117/23

Časovnica

Na današnji dan, 20.4.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 21.11.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3418. Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

 
 
Na podlagi petega odstavka 124. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) Agencija za energijo izdaja
 

A K T
o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje

 

1. člen

 
V Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22, 161/22, 50/23 in 71/23) se v 12. členu v petem odstavku v prvem in drugem stavku besedilo »junij, julij in avgust« nadomesti z besedilom »junij, julij, avgust in september«.
 
Šesti in sedmi odstavek se spremenita tako, da se glasita:
 
»(6)
Uporabnik sistema lahko moč, s katero ga je seznanil elektrooperater ali dobavitelj v skladu s prejšnjim odstavkom, spremeni tako, da elektrooperaterju posreduje novo dogovorjeno obračunsko moč za posamezne časovne bloke za naslednje koledarsko leto najkasneje do 8. decembra tekočega leta, v nasprotnem primeru se šteje, da je s strani elektrooperaterja določena obračunska moč ustrezna.
 
(7)
Znotraj koledarskega leta lahko uporabnik sistema zahteva spremembo dogovorjene moči za obdobje najmanj enega koledarskega meseca, in sicer samo vnaprej od prvega dne v naslednjem mesecu, če je zahtevo oddal do vključno osmega dne v mesecu. Sprememba dogovorjene obračunske moči je brezplačna.«.
 

2. člen

 
V 33. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Omrežnino za priključno moč mora plačati vsak uporabnik sistema kot enkratni pavšalni znesek glede na potrebno priključno moč za njegov odjem (izražena v kW, zaokrožena na cela števila) ob prvi priključitvi na omrežje in ob vsakem povečanju priključne moči že obstoječega priključka. Omrežnino za priključno moč mora plačati tudi vsak uporabnik sistema oziroma dobavitelj, ki po distribucijskem vodu, ki prečka državno mejo, oskrbuje z električno energijo odjemalce zunaj Republike Slovenije. Omrežnine za priključno moč ne plača uporabnik sistema za začasne priključitve, ki so skladne s sistemskimi obratovalnimi navodili, in za začasne priključitve naprav za shranjevanje energije, ki so namenjene izključno za izvajanje sistemskih storitev.«.
 

3. člen

 
V 52. členu se v prvem odstavku besedilo »od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2025« nadomesti z besedilom »od 1. julija 2024 do 30. junija 2026«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window