Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 110-4029/2013, stran 12902 DATUM OBJAVE: 27.12.2013

VELJAVNOST: od 28.12.2013 / UPORABA: od 28.12.2013

RS 110-4029/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 28.12.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.4.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 110/13

Časovnica

Na današnji dan, 19.4.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 28.12.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4029. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1A), ki ga je sprejel Dr­žavni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. decembra 2013.
 
Št. 003-02-11/2013-5
 
Ljubljana, dne 23. decembra 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH (ZEKom-1A)

 

1. člen

 
V Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12) se v drugem odstavku 45. člena črta beseda »cer­tificiranimi«.
 
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(6)
Dražitelju ali dražiteljem z najvišjo ponudbo oziroma z najvišjo kombinacijo ponudb, ki so v skladu s pravili za izvedbo javne dražbe iz 5. točke drugega odstavka prejšnjega člena na javni dražbi uspeli, se izda pisni sklep, v katerem se določi znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, ki ga morajo v skladu s temi pravili za izvedbo javne dražbe plačati, in rok, v katerem ga morajo plačati.«.
 

2. člen

 
Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi:
 

»45.a člen

(elektronske dražbe)

 
(1)
Kadar se javna dražba opravi z elektronskimi aplikaci­jami, ki so namenjene elektronskim dražbam, se ne uporabljata določbi tretjega in petega odstavka prejšnjega člena.
 
(2)
Nadzor nad izvedbo elektronskih dražb opravlja Ra­čunsko sodišče Republike Slovenije.«.
 

KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window