Navigacija

Zakon o spremembah Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-D)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 92-1973/2021, stran 5759 DATUM OBJAVE: 8.6.2021

VELJAVNOST: od 23.6.2021 / UPORABA: od 23.6.2021

RS 92-1973/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.6.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 92/21

Časovnica

Na današnji dan, 29.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.6.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1973. Zakon o spremembah Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-D)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-D)

 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. maja 2021.
 
Št. 003-02-3/2021-79
 
Ljubljana, dne 4. junija 2021
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O USTAVNEM SODIŠČU (ZUstS-D)

 

1. člen

 
V Zakonu o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20) se v 24. členu v prvem odstavku besedilo »izkaže pravni interes.« nadomesti z besedilom »izkaže pravni interes ob vložitvi pobude.«.
 

2. člen

 
V 24.b členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»(3) Če pobuda ne vsebuje ustreznih listin za utemeljitev svojega pravnega interesa, ustavno sodišče pozove pobudnika, naj v določenem roku predloži listine, iz katerih je razvidno, da je predpis neposredno posegal v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj ob vložitvi pobude.«.
 

3. člen

 
V 25. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»(3) Ustavno sodišče zavrže pobudo, če niso izpolnjeni pogoji iz 21., 24.a, drugega odstavka 24.b in 47. člena tega zakona ter 24. člena, razen v primeru, ko že izkazan pravni interes pobudnika preneha obstajati po vložitvi pobude.«.
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window