Navigacija

Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 15-436/2013, stran 2064 DATUM OBJAVE: 18.2.2013

VELJAVNOST: od 5.3.2013 / UPORABA: od 4.5.2013

RS 15-436/2013

Verzija 13 / 13

Čistopis se uporablja od 22.11.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 - ZDZ, 200/20, 172/21, 201/21 - odl. US, 105/22 - ZZNŠPP, 141/22

Časovnica

Na današnji dan, 20.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.11.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

436. Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol)

 
Razglašam Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 7. februarja 2013.
 
Št. 003-02-2/2013-10
 
Ljubljana, dne 15. februarja 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O ORGANIZIRANOSTI IN DELU V POLICIJI (ZODPol)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja organizacijo, delovanje in vodenje policije ter določa posebnosti delovno pravnih razmerij zaposlenih v policiji ter njihove pravice in obveznosti. Ta zakon opredeljuje tudi razmerje ministrstva, pristojnega za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), do policije in ureja delovanje pomožne policije.
 

2. člen

(policija)

 
(1)
Policija je organ v sestavi ministrstva, ki opravlja naloge, določene z zakoni ter na njihovi podlagi izdanimi predpisi.
 
(2)
Policija kot eden od subjektov sistema notranje varnosti z uresničevanjem svojih nalog prispeva k notranji stabilnosti in varnosti v Republiki Sloveniji. Za uspešno zagotavljanje notranje varnosti policija sodeluje z drugimi subjekti, ki prispevajo k zagotavljanju nacionalne varnosti Republike Slovenije.
 

II. RAZMERJE MED MINISTRSTVOM IN POLICIJO

 

3. člen

(razmerje ministrstva do policije)

 
(1)
Ministrstvo v razmerju do policije:
 
-
določa razvojne, organizacijske, kadrovske in druge temeljne usmeritve za delo policije;
 
-
izvaja strokovne naloge na področju upravljanja kadrovskih, finančno-računovodskih in logistično-podpornih virov za policijo;
 
-
izvaja strokovne naloge ravnanja s stvarnim premoženjem policije, upravljanja dokumentarnega gradiva policije in izvaja posamične strokovne naloge na področju drugih splošnih zadev policije;
 
-
usmerja in nadzoruje izvajanje nalog in pooblastil policije;
 
-
v postopku obravnave pritožb posameznikov na delo policistov oziroma policistk (v nadaljnjem besedilu: policist) opravlja naloge, določene v zakonu, ki ureja naloge in pooblastila policije;
 
-
predlaga, usmerja in koordinira določene naloge mednarodnega sodelovanja policije;
 
-
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
 
(2)
Način izvajanja nalog ministrstva iz prejšnjega odstavka podrobneje predpiše minister oziroma ministrica, pristojna za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window