Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 43-861/2021, stran 2691 DATUM OBJAVE: 25.3.2021

RS 43-861/2021

 
 

861. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

 
 
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) in 12. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

 

1. člen

 
V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 30/21, 35/21 in 40/21) se v 9. členu v petem odstavku črta 2. točka.
 
V dosedanji 3. točki, ki postane 2. točka, se črta besedilo »ali testa HAG«.
 
Dosedanja 4. točka postane 3. točka.
 
V šestem odstavku se besedilo »oziroma cepljenju iz 3. in 4.« nadomesti z besedilom »iz 2.«, v drugem stavku pa se števnik »3.« nadomesti s števnikom »2.«.
 
V sedmem odstavku se črta besedilo »ali HAG testom«.
 

2. člen

 
V 10. členu se v prvem odstavku pika na koncu 10. točke nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova 11. točka, ki se glasi:
 
»11.
dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje.«.
 
V drugem odstavku se črta besedilo »ali HAG testom«.
 
V tretjem odstavku se v napovednem stavku besedilo »HAG testa« nadomesti z besedilom »hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: HAG test)«.
 
Podpičje na koncu 5. točke se nadomesti s piko, 6. točka pa se črta.
 

3. člen

 
V 13. členu se v prvem odstavku besedilo »26. marca 2021« nadomesti z besedilom »2. aprila 2021«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window