Navigacija

Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 83-4067/2018, stran 13247 DATUM OBJAVE: 24.12.2018

VELJAVNOST: od 25.12.2018 / UPORABA: od 25.12.2018

RS 83-4067/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 25.12.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.5.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 83/18

Časovnica

Na današnji dan, 18.5.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 25.12.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4067. Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B)

 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. decembra 2018.
 
Št. 003-02-7/2018-3
 
Ljubljana, dne 21. decembra 2018
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije 
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O MINIMALNI PLAČI (ZMinP-B) 

 

1. člen

 
V Zakonu o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10 in 92/15) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(3) Dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, se ne vštevajo v minimalno plačo.«.
 

2. člen

 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»3. člen

(določitev minimalne plače)

 
(1)
Minimalna plača se določi kot seštevek zneska minimalnih življenjskih stroškov, povišanih za 20 % ter zneska davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost za delavca, ki v davčnem letu, v katerem se določi višina minimalne plače, ne uveljavlja olajšav za vzdrževane družinske člane skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, in ki razen minimalne plače in regresa, določenega z zakonom, nima drugih obdavčljivih dohodkov, ki bi vplivali na višino splošne olajšave.
 
(2)
Upoštevaje rast cen življenjskih potrebščin, gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti se lahko minimalna plača določi v znesku, ki je višji od zneska iz prejšnjega odstavka.
 
(3)
Znesek iz prejšnjega odstavka ne sme biti višji od seštevka zneska minimalnih življenjskih stroškov, povišanih za 40 % ter zneska davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost za delavca, ki v davčnem letu, v katerem se določi višina minimalne plače, ne uveljavlja olajšav za vzdrževane družinske člane skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, in ki razen minimalne plače in regresa, določenega z zakonom, nima drugih obdavčljivih dohodkov, ki bi vplivali na višino splošne olajšave.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window