Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 5-215/2018, stran 750 DATUM OBJAVE: 26.1.2018

VELJAVNOST: od 27.1.2018 / UPORABA: od 27.1.2018

RS 5-215/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.1.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.7.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 5/18

Časovnica

Na današnji dan, 21.7.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 27.1.2018
    DO nadaljnjega
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

215. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta uredba določa metodologijo za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ki se izvaja v okviru pogrebne dejavnosti kot obvezna občinska gospodarska javna služba (v nadaljnjem besedilu: javna služba).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
 
1.
»lastna predračunska cena storitve javne službe« (v nadaljnjem besedilu: predračunska cena) je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in to uredbo na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju;
 
2.
»lastna obračunska cena storitve javne službe« (v nadaljnjem besedilu: obračunska cena) je cena, ki se izračuna enako kot predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in dejanski stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju;
 
3.
»potrjena cena storitve javne službe« (v nadaljnjem besedilu: potrjena cena) je cena, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ občine;
 
4.
»obračunsko obdobje« je koledarsko leto, razen za prvo poročanje, ki je lahko krajše;
 
5.
»poslovno potrebna osnovna sredstva«so osnovna sredstva izvajalca javne službe, potrebna za opravljanje storitev javne službe;
 
6.
»neposredni stroški materiala in storitev, neposredni stroški dela, drugi neposredni stroški, splošni nabavno-prodajni stroški in splošni upravni stroški«so stroški v skladu z računovodskimi standardi.
 

3. člen

(oblikovanje cene)

 
(1)
Ceno storitve javne službe (v nadaljnjem besedilu: cena) za območje občine predlaga izvajalec javne službe ter pošlje pristojnemu občinskemu organu elaborat o ceni storitve javne službe (v nadaljnjem besedilu: elaborat) in predlog cene.
 
(2)
Prihodki in odhodki javne službe se evidentirajo v skladu z računovodskimi standardi.
 
(3)
Izvajalec oblikuje in objavi cenik s potrjeno ceno na svojih spletnih straneh ali na krajevno običajen način. Izvajalec zavezancem za plačilo storitve javne službe zaračunava cene v skladu s tako oblikovanim in objavljenim cenikom.
 
(4)
Storitve, ki se izvajajo, se v ceniku navedejo v skladu s Prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window