Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 60-1221/2021, stran 3556 DATUM OBJAVE: 15.4.2021

VELJAVNOST: od 16.4.2021 / UPORABA: od 16.4.2021

RS 60-1221/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 16.4.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.1.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 60/21

Časovnica

Na današnji dan, 17.1.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 16.4.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1221. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

 
 
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) in 12. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

 

1. člen

 
V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21) se v 10. členu v petem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca COMIRNATY Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca COVID-19 Vaccine AstraZeneca ali cepiva proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology Sputnik V ali cepiva Johnson in Johnson COVID-19 Vaccine Janssen najmanj 21 dni.«.
 

2. člen

 
V 11. členu se v prvem odstavku:
 
-
3. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»3. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu;«;
 
-
v 11. točki črta besedilo »ki še ni dopolnila 15 let in«;
 
-
13. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»13. osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje, nastanek materialne škode, ali iz poslovnih razlogov in se vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje;«;
 
-
za 13. točko doda nova 14. točka, ki se glasi:
 
»14.
osebi, ki prevaža osebo iz 11. točke tega odstavka in se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu.«.
 
V tretjem odstavku se:
 
-
3. in 4. točka črtata;
 
-
za dosedanjo 5. točko, ki postane 3. točka, doda nova 4. točka, ki se glasi:
 
»4.
osebi, ki mejo prehaja iz družinskih razlogov zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom ali zaradi vzdrževanja stikov z zakoncem, zunajzakonskim partnerjem, partnerjem iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze, in se čez mejo vrača v 72 urah po prehodu meje.«;
 
-
6. točka črta.
 
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
 
»(4)
Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli tudi državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 48 urah po prehodu meje, če predloži negativni rezultat PCR ali HAG test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur od dneva odvzema brisa.
 
(5)
Izjeme iz 12. točke prvega odstavka tega člena, 4. točke tretjega odstavka tega člena, in prejšnjega odstavka, v delu, ki se nanaša na opravljanje vzdrževalnih del na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v oseba lasti, najemu ali uporabi, veljajo tudi za ožje družinske člane posameznika in ostale osebe, ki imajo s posameznikom na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.«.
 
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »tretjega in četrtega odstavka tega člena«.
 

3. člen

 
V 15. členu se besedilo »18. aprila 2021« nadomesti z besedilom »25. aprila 2021«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window