Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 27-1445/2017, stran 3961 DATUM OBJAVE: 2.6.2017

VELJAVNOST: od 2.7.2017 / UPORABA: od 2.7.2017

RS 27-1445/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 2.7.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 27/17

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 2.7.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1445. Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1E)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1E)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. maja 2017.
 
Št. 003-02-5/2017-12
 
Ljubljana, dne 1. junija 2017
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH KAZENSKEGA ZAKONIKA (KZ-1E)

 

1. člen

 
V Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr. in 38/16) se v drugem poglavju v naslovu 3.a podpoglavja beseda »mladoletnike« nadomesti z besedama »mladoletne osebe«.
 

2. člen

 
V 15.a členu se v naslovu beseda »mladoletnikov« nadomesti z besedama »mladoletnih oseb«, v besedilu člena pa se beseda »mladoletnika« nadomesti z besedama »mladoletno osebo«.
 

3. člen

 
V 43. členu se na koncu pika nadomesti s podpičjem in za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
 
»-
izgon tujca iz države.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window