Navigacija

Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 27-1438/2017, stran 3943 DATUM OBJAVE: 2.6.2017

VELJAVNOST: od 17.6.2017 / UPORABA: od 17.9.2017

RS 27-1438/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.9.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.10.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 27/17

Časovnica

Na današnji dan, 5.10.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 17.9.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1438. Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza-1)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza-1)

 
Razglašam Zakon o ugotavljanju vzajemnosti (ZUVza-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. maja 2017.
 
Št. 003-02-5/2017-10
 
Ljubljana, dne 1. junija 2017
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O UGOTAVLJANJU VZAJEMNOSTI (ZUVza-1)

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja način in postopek ugotavljanja vzajemnosti, določene s tem zakonom, kot pogoja za pridobitev lastninske pravice tujcev in tujih držav na nepremičninah v Republiki Sloveniji.
 

2. člen

(tujci)

 
Tujke in tujci (v nadaljnjem besedilu: tujci) po tem zakonu so:
 
-
fizične osebe, ki niso državljani Republike Slovenije,
 
-
pravne osebe, ki imajo svoj sedež zunaj Republike Slovenije.
 

II. UGOTAVLJANJE VZAJEMNOSTI

 

1. Vzajemnost pri pridobivanju lastninske pravice tujca na nepremičninah v Republiki Sloveniji

 

3. člen

(uporaba zakona in pravica do ugotovitve vzajemnosti)

 
(1)
Vzajemnost po tem zakonu se ugotavlja v primeru, ko tujec pridobiva lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji, če tako določa zakon ali mednarodna pogodba, ki ureja pogoje za pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah, ne glede na ostale pogoje pridobivanja lastninske pravice na nepremičninah. Vzajemnost se ugotavlja za vsako nepremičnino posebej.
 
(2)
Pravico do ugotovitve vzajemnosti po tem zakonu lahko uveljavlja tujec, ki pridobiva lastninsko pravico na nepremičnini na način in pod pogoji, ki jih za pridobitev lastninske pravice določa zakon ali mednarodna pogodba iz prejšnjega odstavka.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window