Navigacija

Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 82-3032/2013, stran 9183 DATUM OBJAVE: 8.10.2013

VELJAVNOST: od 23.10.2013 / UPORABA: od 23.10.2013

RS 82-3032/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.10.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.4.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 82/13

Časovnica

Na današnji dan, 5.4.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 23.10.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3032. Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1)

 
Razglašam Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2013.
 
Št. 003-02-8/2013-9
 
Ljubljana, dne 4. oktobra 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O GRADBENIH PROIZVODIH (ZGPro-1)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
Ta zakon določa pogoje za dajanje na trg gradbenih proizvodov, za katere ne obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije iz 10. točke 2. člena Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL EU št. 88 z dne 4. 4. 2011, str. 5; v nadaljnjem besedilu: Uredba 305/2011/EU). Zakon ureja tudi postopek določitve organov za slovenska tehnična soglasja in postopek podelitve slovenskih tehničnih soglasij.
 
(2)
S tem zakonom se za izvajanje Uredbe 305/2011/EU ureja objavljanje slovenskih standardov, ki privzemajo harmonizirane standarde, jezik, v katerem se zagotovijo dokumenti, postopek imenovanja organov, pooblaščenih za izvajanje nalog tretje stranke v postopku ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti vključno s pristojnostjo za priglasitev, in določa pristojni organ za nadzor gradbenih proizvodov na trgu.
 

2. člen

(postopek informiranja)

 
Ta zakon se sprejme ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 316 z dne 14. 11. 2012, str. 12).
 

3. člen

(klavzula o medsebojnem priznavanju)

 
Šteje se, da proizvodi, ki se zakonito tržijo v drugih državah članicah Evropske unije, Evropskem gospodarskem prostoru in Republiki Turčiji, če so proizvedeni v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa kot je določena v zakonodaji Republike Slovenije, izpolnjujejo zahteve iz tega zakona in se lahko dajo na trg, razen če je bil izpeljan postopek v skladu z Uredbo (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 21).
 

II. POGOJI ZA DAJANJE GRADBENIH PROIZVODOV NA TRG IN NJIHOVO DOSTOPNOST NA TRGU

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window