Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spodnja Hudinja – območje HU-1

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 59-2634/2019, stran 7065 DATUM OBJAVE: 4.10.2019

VELJAVNOST: od 19.10.2019 / UPORABA: od 19.10.2019

RS 59-2634/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 19.10.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 59/19

Časovnica

Na današnji dan, 6.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 19.10.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2634. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spodnja Hudinja – območje HU-1

 
 
Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 268. in 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) in 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) na 8. redni seji dne 24. 9. 2019 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spodnja Hudinja – območje HU-1

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

 
S tem odlokom se skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 9/95, 25/98, 59/00, 86/01 in 79/13) in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 25/98, 59/00, 86/01 in 79/13), sprejme občinski podrobni prostorski načrt Spodnja Hudinja – območje HU-1 (v nadaljevanju: OPPN) po projektu št. 033/2013, ki ga je izdelalo podjetje Biro Žveplan d.o.o., Lava 5, 3000 Celje.
 

II. VSEBINA

 

2. člen

(vsebina OPPN)

 
(1)
Ta odlok določa območje OPPN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
 
(2)
Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami sestavni del tega odloka.
 

III. OBMOČJE

 

3. člen

(območje OPPN)

 
(1)
Območje OPPN zajema zemljišče na Hudinji, ki je del mesta Celje. Območje na vzhodu omejuje državna cesta R2 3542 odsek 0282 Višnja vas–Celje (Mariborska cesta), južno glavna mestna cesta št. 032331, zahodno Don Boskov center Celje in na severu obstoječa stanovanjska pozidava ter bencinski servis Petrol.
 
(2)
Območje OPPN zajema naslednje parcele ali dele parcel v k.o. 1074 Spodnja Hudinja: 491/1, 491/3, 499/2, 499/3, 876/2, 876/3, 876/4, 876/5, 877/2, 877/6, 877/7, 877/8, 877/10, 877/14, 877/15, 879/1, 880/1, 883/1, 883/2, 883/3, 883/5, 883/6, 883/7 in 884/1.
 
(3)
V kolikor prihaja do odstopanj med navedbo parcel v prejšnjem odstavku ter med grafičnimi načrti, velja podatek o parcelah iz grafičnega načrta.
 
(4)
Območje OPPN meri 15.501 m2.
 

IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window