Navigacija

Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-4265/2010, stran 11875 DATUM OBJAVE: 8.10.2010

VELJAVNOST: od 23.10.2010 / UPORABA: od 23.10.2010

RS 79-4265/2010

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 28.12.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.7.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 79/10, 26/11, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12 - ZSDH

Časovnica

Na današnji dan, 7.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 28.12.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4265. Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in pr­vega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ)

 
Razglašam Zakon o preoblikovanju Kapitalske družbe po­kojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ), ki ga je sprejel Dr­žavni zbor Republike Slovenije na 20. seji 28. septembra 2010.
 
Št. 003-02-8/2010-22
 
Ljubljana, dne 6. oktobra 2010
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O PREOBLIKOVANJU KAPITALSKE DRUŽBE POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA TER O NALOŽBENI POLITIKI KAPITALSKE DRUŽBE POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA IN SLOVENSKE ODŠKODNINSKE DRUŽBE (ZPKDPIZ)

 

1. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon ureja:
 
1.
preoblikovanje Kapitalske družbe pokojninskega in in­validskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: družba KAD), ustanovljene na podlagi zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in ure­ditev pravnega subjekta, nastalega na podlagi preoblikovanja;
 
2.
višino in način letnega prenosa sredstev iz družbe KAD v Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ);
 
3.
način izvrševanja pravic in omejitve razpolaganja z določenimi sredstvi družbe KAD in Slovenske odškodninske družbe, d.d., Mala ulica 5, p.p. 139, 1001 Ljubljana (v nadalj­njem besedilu: družba SOD).
 

2. PREOBLIKOVANJE DRUŽBE KAD

 

2. člen

(delitev družbe KAD)

 
(1)
Družba KAD se preoblikuje z izčlenitvijo zavarovalnice kot delniške družbe. V postopku preoblikovanja se uporablja­jo določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1) o delitvi z izčlenitvijo z ustanovitvijo novih družb in določbe skladno z Zakonom o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 9/07, 102/07, 69/08, 19/09 in 49/09; v nadaljnjem be­sedilu: ZZavar) o ustanovitvi zavarovalnice, razen če ta zakon določa drugače.
 
(2)
Ne glede na določbe ZGD-1 in ZZavar morajo usta­novitveni akti Zavarovalnice določati, da se polovica članov ali članic (v nadaljnjem besedilu: članov) nadzornega sveta Zavarovalnice, ki jih imenuje skupščina, imenuje na predlog zavarovancev ali zavarovank (v nadaljnjem besedilu: zavaro­vancev) Zavarovalnice. Način imenovanja članov nadzornega sveta iz prejšnjega stavka se določi v statutu Zavarovalnice. Določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju gospodarskih družb, ki določajo sodelovanje delavcev v orga­nih družb, se za Zavarovalnico ne uporabljajo.
 
(3)
Zavarovalnica je univerzalni pravni naslednik družbe KAD, v obsegu pravic in obveznosti, prenesenih nanjo, z deli­tvenim načrtom, opredeljenim v 4. členu tega zakona.
 
(4)
Osnovni kapital Zavarovalnice ob ustanovitvi znaša 152.200.000 EUR.
 

3. člen

(dejavnost)

 
Zavarovalnica opravlja zavarovalne posle v skupini ži­vljenjskih zavarovanj skladno z ZZavar.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window