Navigacija

Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 16-301/2023, stran 973 DATUM OBJAVE: 7.2.2023

VELJAVNOST: od 22.2.2023 / UPORABA: od 22.2.2023

RS 16-301/2023

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 22.2.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.6.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 16/23

Časovnica

Na današnji dan, 6.6.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.2.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

301. Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)

 
Razglašam Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. januarja 2023.
 
Št. 003-02-3/2022-31
 
Ljubljana, dne 4. februarja 2023
 
Nataša Pirc Musar predsednica Republike Slovenije 
 

Z A K O N 
O ZAŠČITI PRIJAVITELJEV (ZZPri)

 

1. poglavje

Splošne določbe

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
Ta zakon z namenom zaščite javnega interesa določa načine in postopke za prijavo kršitev predpisov, za katere so posamezniki izvedeli v delovnem okolju, in njihovo obravnavo ter zaščito posameznikov, ki prijavijo ali javno razkrijejo informacije o kršitvi. Zakon določa tudi pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije ter zaščitne in podporne ukrepe zaradi preprečitve ali odprave povračilnih ukrepov.
 

2. člen

(prenos direktive Evropske unije)

 
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (UL L št. 305 z dne 26. 11. 2019, str. 17; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2019/1937/EU).
 

3. člen

(področje uporabe zakona)

 
(1)
Ta zakon se uporablja za prijavo kršitev predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: kršitev).
 
(2)
Ta zakon se uporablja, če drug zakon ali pravni akt Evropske unije, ki se uporablja neposredno, vprašanj, ki so urejena s tem zakonom, ne ureja drugače.
 
(3)
Ta zakon se ne uporablja, kadar se uporablja zakon, ki ureja kazenski postopek, in zakon, ki ureja varstvo tajnih podatkov, razen če ta zakon določa drugače.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window