Navigacija

Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIUFSZZ)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 54-2433/2017, stran 6937 DATUM OBJAVE: 29.9.2017

VELJAVNOST: od 30.9.2017 / UPORABA: od 30.9.2017

RS 54-2433/2017

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 24.10.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 54/17, 16/20 - ORZIUFSZZ7, 152/20 - ZZUOOP

Časovnica

Na današnji dan, 26.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 24.10.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2433. Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIUFSZZ)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIUFSZZ)

 
Razglašam Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIUFSZZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. septembra 2017.
 
Št. 003-02-8/2017-2
 
Ljubljana, dne 27. septembra 2017
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAGOTOVITEV FINANČNE STABILNOSTI JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODOV, KATERIH USTANOVITELJ JE REPUBLIKA SLOVENIJA (ZIUFSZZ)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina in namen zakona)

 
(1)
Ta zakon določa interventne ukrepe za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni (v nadaljnjem besedilu: javni zdravstveni zavod).
 
(2)
Ukrepi iz prejšnjega odstavka so:
 
-
enkratni ukrepi za finančno sanacijo poslovanja javnih zdravstvenih zavodov in
 
-
sanacija javnih zdravstvenih zavodov.
 

II. ENKRATNI UKREPI ZA FINANČNO SANACIJO POSLOVANJA JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODOV

 

2. člen

(ukrepi)

 
Enkratni ukrepi za finančno sanacijo poslovanja javnih zdravstvenih zavodov v skladu z drugim odstavkom 49. člena Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) zajemajo:
 
-
zagotovitev sredstev državnega proračuna za pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki javnih zdravstvenih zavodov iz preteklih let,
 
-
odpis neplačanih terjatev Ministrstva za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) iz naslova združevanja amortizacije in
 
-
spremembo plačilnih rokov za javne zdravstvene zavode.
 

3. člen

(viri sredstev in način njihovega zagotavljanja)

 
Sredstva za izvedbo ukrepa iz prve alineje prejšnjega člena se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije za leto 2017.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window