Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1J)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 51-2246/2016, stran 7437 DATUM OBJAVE: 22.7.2016

VELJAVNOST: od 23.7.2016 / UPORABA: od 23.7.2016

RS 51-2246/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.7.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 51/16

Časovnica

Na današnji dan, 21.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.7.2016
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2246. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1J)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1J)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1J), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. julija 2016.
 
Št. 003-02-6/2016-6
 
Ljubljana, dne 21. julija 2016
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1J)

 

1. člen

 
V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) se v 30. členu za besedilom »industrijskih projektov,« doda besedilo »pokopališke in pogrebne dejavnosti,«.
 

2. člen

 
V 34.a členu se za besedilom »elektronskih storitev javne uprave,« doda besedilo »zagotavljanja delovanja državnega portala eUprava, varnih predalov, centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis, informacijske družbe, elektronskih komunikacij,«, besedilo »integritete in preprečevanja korupcije v javnem sektorju,« pa se črta.
 

3. člen

 
V 37. členu se za besedilom »državnega pravobranilstva« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedilom »ustavnega sodišča« se doda besedilo »in varuha človekovih pravic«, za besedilom »kaznovalnega prava,« se doda besedilo »sistemskega urejanja omejevanja korupcije,«, za besedilom »sodb mednarodnih sodišč,« pa se doda besedilo »preučevanja in načrtovanja uveljavljanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin,«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window