Navigacija

Sodni red

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 87-3852/2016, stran 13184 DATUM OBJAVE: 29.12.2016

VELJAVNOST: od 1.1.2017 / UPORABA: od 1.1.2017

RS 87-3852/2016

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 21.11.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 87/16, 127/21

Časovnica

Na današnji dan, 29.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 21.11.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3852. Sodni red

 
 
Na podlagi 81. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15) in po predhodno pridobljenem mnenju predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 7. 11. 2016 izdaja minister za pravosodje
 

S O D N I   R E D 

 

PRVI DEL TEMELJNE DOLOČBE

 

I. poglavje SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Sodni red (v nadaljnjem besedilu: red) ureja področje poslovanja sodišč in sicer notranjo organizacijo sodišč, poslovanje sodišč v posameznih vrstah zadev, poslovanje v zadevah sodne uprave, pisarniško poslovanje, finančno poslovanje sodišč in informatizacijo sodišč.
 
(2)
Ta red določa tudi pogoje za nove prostore sodišč v skladu z Direktivo 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ (UL L št. 315, z dne 14. 11. 2012, str. 57).
 

2. člen

(uporaba)

 
(1)
Določbe tega reda veljajo za vsa sodišča s splošno pristojnostjo in za specializirana sodišča.
 
(2)
Za področje poslovanja sodišč, ki je urejeno s posebnimi predpisi, se ta red uporablja v primerih, ki s temi predpisi niso posebej urejeni.
 

3. člen

(pojmi)

 
Pojmi, uporabljeni v tem redu, pomenijo:
 
1.
sodnik je sodnik posameznik, sodnik poročevalec zunajobravnavnega senata, senata druge in tretje stopnje, kakor tudi predsednik senata oziroma senat,
 
2.
predsednik sodišča je predsednik sodišča splošne pristojnosti in specializiranega sodišča,
 
3.
sodno osebje so javni uslužbenci in strokovno-tehnični javni uslužbenci,
 
4.
vpisniki, imeniki in pomožne knjige so vpisniki, imeniki in pomožne knjige, ki jih določa akt predsednika vrhovnega sodišča v skladu z zakonom, ki ureja sodišča.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window