Navigacija

Zakon o osebni asistenci (ZOA)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 10-460/2017, stran 1497 DATUM OBJAVE: 27.2.2017

VELJAVNOST: od 14.3.2017 / UPORABA: od 1.1.2019

RS 10-460/2017

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 13.11.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 10/17, 31/18, 172/21

Časovnica

Na današnji dan, 7.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.11.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

460. Zakon o osebni asistenci (ZOA)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o osebni asistenci (ZOA)

 
Razglašam Zakon o osebni asistenci (ZOA), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. februarja 2017.
 
Št. 003-02-2/2017-10
 
Ljubljana, dne 25. februarja 2017
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije 
 

Z A K O N
O OSEBNI ASISTENCI (ZOA)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
S tem zakonom se ureja pravica do osebne asistence in način njenega uveljavljanja, z namenom omogočiti posamezniku oziroma posameznici z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jo v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovala v družbi (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) na vseh področjih življenja enake možnosti, večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno vključenost v družbo, skladno z določbami Konvencije o pravicah invalidov (Uradni list RS-MP, št. 10/08).
 

2. člen

(definicija osebne asistence)

 
(1)
Osebna asistenca po tem zakonu je pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo.
 
(2)
Pri izvajanju osebne asistence mora imeti uporabnik nadzor nad organizacijo in oblikovanjem storitev osebne asistence glede na lastne potrebe, zmožnosti, življenjske okoliščine, pogoje ter želje. V primeru nezmožnosti upravljanja z lastno asistenco, naloge uporabnika prevzame njegov zakoniti zastopnik.
 
(3)
Kot osebna asistenca se šteje pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in pomoč pri komunikaciji in obvezna prisotnost pri uporabniku v primeru najtežjih invalidnosti, pomoč pri podpornih dnevnih opravilih, spremstvo, pomoč na delovnem mestu in izobraževalnem procesu ter pomoč pri drugih dejavnostih in aktivnostih, v katere je uporabnik vključen.
 
(4)
Uporabniku je zagotovljena prosta izbira izvajalca osebne asistence in osebnega asistenta.
 

3. člen

(načela osebne asistence)

 
Pri načrtovanju in izvajanju osebne asistence se upoštevajo naslednja načela:
 
-
spoštovanje dostojanstva in neodvisnosti uporabnika;
 
-
pravica do svobode izbire in odločanja med postopkom uveljavljanja pravice do osebne asistence in njenim izvajanjem;
 
-
omogočanje vključenosti v družbo;
 
-
individualna obravnava;
 
-
zagotavljanje enakih možnosti ter dostopnosti.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window