Pravilnik o licenciranju osebja vojaškega sistema brezpilotnega zrakoplova

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 164-4216/2022, stran 13823 DATUM OBJAVE: 28.12.2022

VELJAVNOST: od 12.1.2023 / UPORABA: od 12.1.2023

RS 164-4216/2022

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 12.1.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.2.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 164/22

Časovnica

Na današnji dan, 27.2.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 12.1.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4216. Pravilnik o licenciranju osebja vojaškega sistema brezpilotnega zrakoplova

 
 
Na podlagi šestega odstavka 67. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19) minister za obrambo v soglasju z ministrom za infrastrukturo izdaja
 

P R A V I L N I K
o licenciranju osebja vojaškega sistema brezpilotnega zrakoplova

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina in uporaba)

 
(1)
Ta pravilnik ureja pogoje in postopke za pridobitev izkaza osebja vojaškega sistema brezpilotnega zrakoplova (v nadaljnjem besedilu: vojaški izkaz), pripadajočih ratingov, pooblastil in potrdil, vrste in nosilce usposabljanj ter opravljanje izpitov za pridobitev vojaškega izkaza, pogoje za podaljšanje in obnovo vojaškega izkaza, ratingov, pooblastil in potrdil, zdravniško spričevalo in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati osebje vojaškega sistema brezpilotnega zrakoplova (v nadaljnjem besedilu: SBPZ).
 
(2)
Osebje vojaškega SBPZ je:
 
-
pilot SBPZ;
 
-
operater SBPZ.
 
(3)
Za vprašanja ureditve splošnih pogojev, načinov in postopkov licenciranja ter usposabljanja se uporablja pravilnik, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
 
1.
ocena usposobljenosti pomeni prikaz veščin, znanja in ravnanja za prvo izdajo, podaljšanje veljavnosti ali obnovo potrdila inštruktor ali potrdila izpraševalec;
 
2.
preizkus praktične usposobljenosti pomeni prikaz usposobljenosti kandidata za izdajo vojaškega izkaza ali vpis ratinga, pooblastila ali potrdila, ki lahko vključuje tudi ustno preverjanje;
 
3.
preverjanje strokovnosti pomeni prikaz usposobljenosti za podaljšanje veljavnosti ali obnovo ratingov, pooblastil ali potrdil, ki lahko vključuje tudi ustno preverjanje;
 
4.
usposobljenost pomeni kombinacijo veščin, znanja in ravnanja, ki se zahtevajo za izvedbo naloge po predpisanem standardu;
 
5.
ročno upravljanje poti leta je upravljanje SBPZ tako, da pilot SBPZ upravlja položaj in pot leta SBPZ z ročnim upravljanjem krmilnih površin;
 
6.
vojaški operater SBPZ je vojaška oseba, ki izvaja letalske dejavnosti s SBPZ z največjo vzletno maso, manjšo od 150 kg, ali s SBPZ z največjo vzletno maso, enako ali večjo od 150 kg in manjšo od 600 kg, ki mu ni mogoče ročno upravljati poti leta;
 
7.
vojaški pilot SBPZ je vojaška oseba, ki izvaja letalske dejavnosti s SBPZ z največjo vzletno maso, enako ali večjo od 600 kg, ali s SBPZ z največjo vzletno maso, enako ali večjo od 150 kg in manjšo od 600 kg, ki mu je mogoče ročno upravljati pot leta.
 
(2)
Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako kot izrazi, določeni v pravilniku, ki ureja licenciranje vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, zakonu, ki ureja letalstvo, in drugih predpisih ter aktih, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo.
 

3. člen

(osnovni pogoji za pristop k usposabljanju osebja vojaškega SBPZ)

 
(1)
Kandidat za pilota vojaškega SBPZ mora pred začetkom usposabljanja izpolnjevati naslednje pogoje:
 
-
opraviti predpisani izbirni postopek;
 
-
opraviti teoretično in praktično usposabljanje za pridobitev vojaškega izkaza vsaj vojaškega poklicnega pilota letala ali helikopterja, ratinga za instrumentalno letenje in ratinga za nočno letenje v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje članov letalskih posadk vojaških zrakoplovov, in
 
-
imeti veljavno ustrezno zdravniško spričevalo v skladu s 7. členom tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: zdravniško spričevalo).
 
(2)
Kandidat za operaterja vojaškega SBPZ mora pred začetkom usposabljanja izpolnjevati naslednje pogoje:
 
-
opraviti predpisani izbirni postopek;
 
-
izkazati znanje angleškega jezika, ki dosega vsaj 75 odstotkov na uvrstitvenih testih za angleški jezik, in
 
-
imeti zdravniško spričevalo.
 
(3)
Kandidat za operaterja vojaškega SBPZ z največjo vzletno maso, enako ali večjo od 150 kg in manjšo od 600 kg, ki mu ni mogoče ročno upravljati poti leta, mora pred začetkom usposabljanja poleg pogojev iz prejšnjega odstavka opraviti tudi teoretično usposabljanje za pridobitev vojaškega izkaza vsaj športnega pilota letala ali helikopterja in ratinga za nočno letenje v skladu s pravilnikom, ki ureja licenciranje članov letalskih posadk vojaških zrakoplovov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window