Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 75-2849/2012, stran 7425 DATUM OBJAVE: 5.10.2012

VELJAVNOST: od 6.10.2012 / UPORABA: od 6.10.2012

RS 75-2849/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.10.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.1.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 75/12

Časovnica

Na današnji dan, 30.1.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 6.10.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2849. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skup­nosti (ZSPDSLS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2012.
 
Št. 003-02-7/2012-2
 
Ljubljana, dne 4. oktobra 2012
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o stvarnem premoženju države in samouprav­nih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) se v prvem odstavku 9. člena beseda »stvarnega« obakrat nadomesti z besedo »nepremičnega«.
 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2)
Upravljavci premičnega premoženja države so dr­žavni organi, pravosodni organi in osebe javnega prava, ki so to premoženje pridobili v uporabo na podlagi kupoprodajne pogodbe, menjalne pogodbe, pogodbe o neodplačni pridobitvi ali na podlagi drugega pravnega posla. Podlaga za določitev novega upravljavca premičnega premoženja je dogovor o pre­nosu med starim in novim upravljavcem, kar se evidentira v skladu s predpisi, ki urejajo materialno in finančno poslovanje upravljavcev premičnega premoženja države.«.
 
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
 

2. člen

 
Prvi odstavek 11. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(1)
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpo­laganja z nepremičnim premoženjem države oziroma samou­pravne lokalne skupnosti.«.
 
Šesti odstavek se dopolni tako, da se za besedo »Vse­bino« doda besedilo »in podrobnejši postopek sprejemanja«.
 

3. člen

 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window