Navigacija

Uredba o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 77-2984/2012, stran 7617 DATUM OBJAVE: 12.10.2012

VELJAVNOST: od 27.10.2012 / UPORABA: od 27.10.2012

RS 77-2984/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.10.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 24.9.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 77/12

Časovnica

Na današnji dan, 24.9.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 27.10.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2984. Uredba o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost

 
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno preči­ščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN in 8/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost

 

1. člen

 
S to uredbo se določajo pristojna organa, nadzor in pre­krški za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005 z dne 20. decembra 2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovo­ljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost (UL L št. 347 z dne 30. 12. 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2173/2005/ES) in Uredbe Komisije (ES) št. 1024/2008 z dne 17. oktobra 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja do­voljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost (UL L št. 277 z dne 18. 10. 2008, str. 23; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1024/2008/ES).
 

2. člen

 
(1)
Pristojni organ za izvajanje Uredbe 2173/2005/ES in Uredbe 1024/2008/ES je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
 
(2)
Ne glede na prejšnji odstavek je pristojni organ za izvajanje Uredbe 2173/2005/ES in Uredbe 1024/2008/ES v delu, ki se nanaša na prejemanje, priznavanje in preverjanje dovoljenja FLEGT, Carinska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CURS).
 
(3)
Ne glede na prejšnji odstavek je za pridobivanje dodatnih informacij in pojasnil v postopku priznavanja dovo­ljenja FLEGT v skladu s petim odstavkom 5. člena Uredbe 2173/2005/ES ter 9. členom Uredbe 1024/2008/ES pristojno ministrstvo. Ministrstvo pridobljene informacije pošlje CURS.
 
(4)
Pristojni organ za izvajanje nadzora nad Uredbo 2173/2005/ES in Uredbo 1024/2008/ES je CURS v skladu s svojimi pristojnostmi.
 
(5)
Postopke zaradi kršitve iz 3. člena te uredbe vodi in o njih odloča CURS.
 
(6)
Za zbiranje informacij, obveščanje in poročanje Evrop­ski komisiji v skladu z Uredbo 2173/2005/ES je pristojno mini­strstvo.
 
(7)
CURS ministrstvu poroča o opravljanju nalog iz tega člena vsako leto do konca februarja za predhodno koledarsko leto. CURS svoje poročilo oblikuje v skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe 2173/2005/ES.
 
(8)
Za izvajanje 10. člena Uredbe 1024/2008/ES pregled istovetnosti pošiljke na zahtevo CURS opravi inšpektor Inšpek­torata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, pristojen za fitosanitarne preglede, če za vnos pošiljke lesnih proizvodov iz države partnerice v skladu s predpisi, ki ure­jajo zdravstveno varstvo rastlin, fitosanitarni pregled ni obvezen.
 

3. člen

 
(1)
Z globo od 1.000 do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če uvozi lesne proizvode, izvožene iz držav partneric, v Evropsko unijo v nasprotju s prvim odstav­kom 4. člena Uredbe 2173/2005/ES.
 
(2)
Z globo od 500 do 10.000 eurov se za prekršek iz prej­šnjega odstavka kaznujeta samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
 
(3)
Z globo od 200 do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.

PRIJAVA

ŠE NISTE UPORABNIK PORTALA TFL?

Dobra novice! Portal TFL je za nove uporabnike pripravil poseben brezplačen dostop do vsebin portala Tax-FinLex, da ga lahko preizkusite. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window