Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 69-3014/2008, stran 9470 DATUM OBJAVE: 8.7.2008

VELJAVNOST: od 9.7.2008 / UPORABA: od 9.7.2008

RS 69-3014/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.7.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 69/08

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.7.2008
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3014. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. junija 2008.
 
Št. 003-02-6/2008-19
 
Ljubljana, dne 7. julija 2008
 
dr. Danilo Türk  l.r. Republike Slovenije Predsednik
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV 
(ZTFI-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 in 100/07 – popravek; v nadaljnjem besedilu: ZTFI) se v 35. členu v petem odstavku v 2. točki za besedo »terjatev« doda beseda »ne«.
 

2. člen

 
V 49. členu se v prvem odstavku v točkah 1., 2., 3. in 4. za vejico doda beseda »oziroma«.
 

3. člen

 
V 72. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
 
»(5) Če se zahteva nanaša na potrditev prospekta za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu, pa vrednostni papirji, ki so predmet zahteve, še niso izdani v nematerializirani obliki, lahko agencija o zahtevi za potrditev prospekta za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu odloči z odložnim pogojem, ki se izpolni, ko so vrednostni papirji izdani v nematerializirani obliki.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window