Navigacija

Pravilnik o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 34-1510/2019, stran 4007 DATUM OBJAVE: 24.5.2019

VELJAVNOST: od 8.6.2019 / UPORABA: od 8.6.2019

RS 34-1510/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.6.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.8.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 34/19

Časovnica

Na današnji dan, 25.8.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 8.6.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1510. Pravilnik o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike

 
 
Na podlagi drugega odstavka 4. člena, v zvezi s 3. in 4. točko prvega odstavka 4. člena, in druge, tretje ter šeste alineje sedmega odstavka 23. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16) minister za finance izdaja
 

P R A V I L N I K
o izvajanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike

 

I. UVODNI DOLOČBI

 

1. člen

 
Ta pravilnik določa plačilne naloge, ki jih za opravljanje plačilnih storitev uporabljajo proračunski uporabniki, ter obliko in vsebino izpiskov o prometu in stanju, delne izpise in obrestne liste, ki jih Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) zagotavlja prek spletne aplikacije UJPnet (v nadaljnjem besedilu: UJPnet), v obliki za tiskanje in v elektronski obliki.
 

2. člen

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
 
1.
proračunski uporabnik je neposredni ali posredni uporabnik državnega proračuna oziroma občinskega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, upravljavec sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (v nadaljnjem besedilu: EZR) ter nadzornik javnofinančnih prihodkov, ki je vpisan v register proračunskih uporabnikov pri UJP;
 
2.
gotovinski račun je posebni račun z ničelnim stanjem, odprt pri banki, ki ga proračunski uporabnik uporablja izključno za namene dvigov in pologov gotovine;
 
3.
domača valuta je valuta euro;
 
4.
tuja valuta je druga valuta države članice Evropske unije, ki ni euro, ali valuta države, ki ni članica Evropske unije in nima eura za svojo domačo valuto;
 
5.
domača plačilna transakcija je plačilna transakcija v domači valuti, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji;
 
6.
čezmejna plačilna transakcija je plačilna transakcija, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki s sedežem izven Republike Slovenije v državi članici Evropske unije;
 
7.
druga plačilna transakcija je plačilna transakcija, kjer ima prejemnik plačila odprt račun pri banki s sedežem izven države članice Evropske unije;
 
8.
SEPA direktna obremenitev (v nadaljnjem besedilu: SDD) je plačilna transakcija za poravnavo enkratnih ali ponavljajočih obveznosti v eurih na območju SEPA, kjer lahko proračunski uporabnik nastopa kot prejemnik sredstev ali kot plačnik;
 
9.
plačilni nalog je naročilo proračunskega uporabnika UJP za negotovinsko poravnavo obveznosti ali terjatev v domači ali tuji valuti, Banki Slovenije oziroma banki za polog in dvig gotovine v domači ali tuji valuti v papirni ali elektronski obliki;
 
10.
plačilni nalog v papirni obliki je plačilni nalog, ki se izpiše na obrazcih UPN, TPNO 70 in TPNP 60;
 
11.
plačilni nalog v elektronski obliki je nalog, ki se uporabi za negotovinsko poravnavo obveznosti v domači valuti ali tuji valuti z nazivom datoteke: ISO 20022 XML, za plačilni nalog SDD se uporabi naziv datoteke: SDD.xml, za tuji plačilni nalog za odliv pa naziv datoteke: TPNO.txt;
 
12.
izpisek o prometu in stanju je izpisek plačilnih transakcij in stanja podračuna proračunskega uporabnika, gotovinskega računa pri banki ali posebnega namenskega transakcijskega računa (v nadaljnjem besedilu: PNTR) pri Banki Slovenije;
 
13.
delni izpis je izpis plačilnih transakcij enega ali več podračunov, pripravljenih po posebnih merilih, določenih v pravilniku, ki ureja plačevanje in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, in za potrebe evidentiranja poslovnih dogodkov na podračunu, prek katerega posluje več proračunskih uporabnikov, za potrebe nadzornikov javnofinančnih prihodkov;
 
14.
PDP poročilo je informacija o razčlenitvi pobranih obveznih dajatev na prehodnem davčnem podračunu;
 
15.
PCP poročilo je informacija o razčlenitvi pobranih obveznih dajatev na prehodnem carinskem podračunu;
 
16.
poročilo o terjatvah in obveznostih javnofinančnih prihodkov je obvestilo nadzornika javnofinančnih prihodkov računovodski službi javnofinančne blagajne o odprtih terjatvah in obveznostih za obdobje poročanja;
 
17.
obrestni list za račune je izpis obračunanih obresti na stanje računov, odprtih pri Banki Slovenije (EZR in PNTR), in podračunov, odprtih pri UJP;
 
18.
obračun stroškov iz naslova negativnih obresti je izpis obračunanih negativnih obresti za stanje na EZR in PNTR;
 
19.
standardizirana referenca je podatek na plačilnem nalogu, ki je sestavljen iz modela in sklicevanja na številko;
 
20.
ID številka e-računa je številka e-računa, generirana ob prejemu v UJPnet.
 

II. UPORABA PLAČILNIH NALOGOV

 

3. člen

 
(1)
Standardizirana referenca se pri uporabi plačilnih nalogov oblikuje v skladu s Pravili za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev, ki so Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del.
 
(2)
Plačilni nalogi se uporabljajo v skladu s spodnjo preglednico:
 
Vrsta plačilnega naloga
Oblika
Valuta
Vrsta plačilne transakcije
Domača
Čezmejna
Druga
UPN
papir
EUR
DA
DA
NE
TPNO 70
papir
Vse
DA*
DA
DA
TPNP 60
papir
Vse
NE
DA
DA
plačilni nalog v elektronski obliki**
xml
EUR
DA
DA
NE
tuji plačilni nalog
txt in xml
Vse
NE
DA
DA
plačilni nalog za SDD
xml
EUR
DA
DA
NE
 
* v primeru več statističnih vrstic
 
** v UJPnet naziv Evropski nalog
 
(3)
Za dvig gotovine v domači valuti pri Banki Slovenije ali banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži UJP obrazec UPN ali plačilni nalog v elektronski obliki.
 
(4)
Za dvig gotovine v tuji valuti pri Banki Slovenije ali banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži UJP obrazec TPNO 70 ali tuj plačilni nalog v elektronski obliki.
 
(5)
Za polog gotovine v domači oziroma tuji valuti pri Banki Slovenije proračunski uporabnik predloži obrazec UPN oziroma obrazec TPNP 60.
 
(6)
Za polog gotovine v domači oziroma tuji valuti pri banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži obrazec, ki ga določa banka.
 
(7)
Podatek o ID številki e-računa, ki jo proračunski uporabnik prejme prek UJPnet, se obvezno navede na plačilnem nalogu za poravnano obveznosti iz naslova e-računa v papirni oziroma elektronski obliki. V primeru, da se plačilni nalog ne nanaša na poravnavo obveznosti iz naslova e-računa, se obvezno navede konstanta 999999999999999.
 
(8)
Podatek o šifri PU se navede v datoteki s plačilnimi nalogi v breme podračuna javnofinančnih prihodkov, na katerem je uporabnik UJPnet pridobil pravico poslovanja od več nadzornikov javnofinančnih prihodkov.
 

III. PLAČILNI NALOGI V PAPIRNI OBLIKI

 

1. Obrazec UPN

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window