Navigacija

Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 62-2615/2016, stran 8653 DATUM OBJAVE: 30.9.2016

VELJAVNOST: od 1.10.2016 / UPORABA: od 1.10.2016

RS 62-2615/2016

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 1.9.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.2.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 62/16, 67/16, 62/18, 13/19

Časovnica

Na današnji dan, 20.2.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.9.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2615. Pravilnik o izvajanju Zakona o trošarinah

 
 
Na podlagi 8., 11., 15., 16., 18., 19., 20., 29., 32., 33., 36., 43., 44., 45., 48., 49., 51., 52., 53., 55., 56., 58., 63., 72., 74., 77., 79., 80., 87., 92., 97., 98., 99. in 101. člena in za izvrševanje 14., 22., 30., 34., 59. in 86. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) ter na podlagi drugega odstavka 4. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13) izdaja ministrica za finance
 

P R A V I L N I K 
o izvajanju Zakona o trošarinah

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik podrobneje ureja izvajanje Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljnjem besedilu: ZTro-1).
 
(2)
S tem pravilnikom se delno izvajajo:
 
1.
Uredba Komisije (EGS) št. 3649/92 z dne 17. decembra 1992 o poenostavljenem spremnem dokumentu za gibanje trošarinskih izdelkov v Skupnosti, ki so bili sproščeni za porabo v državi članici odpreme (UL L št. 369 z dne 18. 12. 1992, str. 17; v nadaljnjem besedilu: Uredba 3649/92/EGS),
 
2.
Uredba Komisije (ES) št. 3199/93 z dne 22. novembra 1993 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine (UL L št. 288 z dne 23. 11.1 993, str. 12), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 162/2013 z dne 21. februarja 2013 o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 3199/93 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine (UL L št. 49 z dne 22. 2. 2013, str. 55),
 
3.
Uredba Komisije (ES) št. 436/2009 z dne 26. maja 2009 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede registra vinogradov, obveznih prijav ter zbiranja informacij za spremljanje trga, dokumentov, ki spremljajo prevoz proizvodov, in evidenc, ki se vodijo v vinskem sektorju (UL L št. 128 z dne 27. 5. 2009, str. 15), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1576 z dne 6. julija 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 606/2009 glede nekaterih enoloških postopkov in Uredbe (ES) št. 436/2009 glede vpisa teh postopkov v evidence, ki se vodijo v vinskem sektorju (UL L št. 246 z dne 23. 9. 2015, str. 1) in
 
4.
Uredba Komisije (ES) št. 684/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Direktive Sveta 2008/118/ES v zvezi z računalniškimi postopki za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine (UL L št. 197 z dne 29. 7. 2009, str. 24), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/379 z dne 11. marca 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 684/2009 v zvezi s podatki, ki jih je treba predložiti v okviru računalniškega postopka za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine (UL L št. 72 z dne 17. 3. 2016, str. 13; v nadaljnjem besedilu: Uredba 684/2009/ES).
 

II. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE TROŠARINE

 

2. člen

(obračun trošarine)

 
(1)
Trošarinski zavezanec in oseba, ki v skladu z ZTro-1 obračuna trošarino, predloži obračun trošarine za trošarinske izdelke, za katere je v davčnem obdobju nastala obveznost za obračun trošarine, na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani davčnega organa, ločeno za posamezno skupino oziroma vrsto trošarinskih izdelkov:
 
1.
za pivo na obrazcu »Obračun trošarine za pivo« (TRO-ALK1),
 
2.
za alkohol in alkoholne pijače (razen piva) na obrazcu »Obračun trošarine za alkohol in alkoholne pijače razen piva« (TRO-ALK2),
 
3.
za tobačne izdelke na obrazcu »Obračun trošarine za tobačne izdelke« (TRO-TOB),
 
4.
za energente na obrazcu »Obračun trošarine za energente« (TRO-E1),
 
5.
za energente – trda goriva na obrazcu »Obračun trošarine za trda goriva« (TRO-E2),
 
6.
za električno energijo in zemeljski plin iz omrežja na obrazcu »Obračun trošarine za električno energijo in zemeljski plin iz omrežja« (TRO-E3),
 
7.
za biogoriva na obrazcu »Obračun trošarine za biogoriva« (TRO-CBIO).
 
(2)
Obrazci iz prejšnjega odstavka vsebujejo naslednje:
 
1.
identifikacijske podatke vložnika obračuna,
 
2.
davčno obdobje,
 
3.
vrsto in količino trošarinskih izdelkov in podrobnejše podatke o trošarinskem izdelku,
 
4.
odbitek od trošarinske obveznosti, do katerega ima vložnik pravico v skladu z 19. členom ZTro-1,
 
5.
obveznost za davčno obdobje,
 
6.
znesek za plačilo v eurih in
 
7.
druge podatke glede na status trošarinskega zavezanca ali osebe, ki predloži obračun trošarine.
 
(3)
Trošarinski zavezanec za električno energijo in trošarinski zavezanec za zemeljski plin iz omrežja obračunu trošarine iz prvega odstavka tega člena priložita zbirno poročilo o celotnem prometu z električno energijo oziroma zemeljskim plinom iz omrežja v davčnem obdobju ter podatke o naknadno ugotovljeni poračunani količini električne energije oziroma zemeljskega plina iz omrežja za pretekla davčna obdobja.
 

3. člen

(obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete)

 
(1)
Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete se predloži na obrazcu »Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete« (TRO-RAZ), ki je objavljen na spletni strani davčnega organa in vsebuje naslednje:
 
1.
identifikacijske podatke vložnika,
 
2.
vrsto in količino cigaret oziroma drobno rezanega tobaka na zalogi,
 
3.
drobnoprodajno ceno pred popisom in novo drobnoprodajno ceno cigaret oziroma drobno rezanega tobaka,
 
4.
razliko trošarine med zneskom že plačane trošarine in zneskom trošarine po novih pogojih za posamezno vrsto izdelkov,
 
5.
kraj in datum popisa in
 
6.
ime odgovorne osebe.
 
(2)
Za potrebe zapisnika o popisu drobno rezanega tobaka oziroma cigaret iz devetega odstavka 8. člena ZTro-1 se uporablja obrazec iz prejšnjega odstavka.
 
(3)
Če se ob spremembi drobnoprodajne cene cigaret oziroma drobno rezanega tobaka trošarinska obveznost ne poveča, popisa zalog ni treba opraviti.
 

III. OPROSTITEV IN ODPUST PLAČILA TROŠARINE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window