Navigacija

Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 109-3139/2023, stran 9257 DATUM OBJAVE: 27.10.2023

VELJAVNOST: od 26.11.2023 / UPORABA: od 26.11.2023

RS 109-3139/2023

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 26.11.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 109/23

Časovnica

Na današnji dan, 4.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 26.11.2023
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3139. Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB)

 
Razglašam Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (ZUVPNB), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. oktobra 2023.
 
Št. 003-02-3/2022-242
 
Ljubljana, dne 26. oktobra 2023
 
Nataša Pirc Musar predsednica Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O UREDITVI NEKATERIH VPRAŠANJ V ZVEZI Z DOLOČENIMI PREKRŠKI, STORJENIMI V ČASU VELJAVNOSTI UKREPOV ZARADI PREPREČEVANJA ŠIRJENJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19 (ZUVPNB)

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta zakon v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ureja ustavitev postopkov o prekršku in drugih postopkov, določenih s tem zakonom, izplačilo zneska globe, stroškov postopka o prekršku in drugih stroškov ter izplačilo oziroma vračilo odvzete premoženjske koristi.
 

2. člen

(prekrški, za katere se uporablja ta zakon)

 
(1)
Ta zakon se uporablja za prekrške, storjene v obdobju od 7. marca 2020 do 30. maja 2022:
 
1.
iz 10. točke prvega odstavka 54. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 82/21 in 178/21 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZNB),
 
2.
iz 14. točke prvega odstavka 57. člena ZNB,
 
3.
iz tretjega odstavka 57. člena ZNB,
 
4.
iz 48. člena Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20 in 152/20 – ZZUOOP),
 
5.
iz 18. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US, 206/21 – ZDUPŠOP in 18/23 – ZDU-1O).
 
(2)
Ta zakon se uporablja tudi za prekrške, storjene v obdobju od 7. marca 2020 do 30. maja 2022 kot posledica kršitev ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19:
 
1.
iz 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZJZ),
 
2.
iz 4. točke prvega odstavka 38. člena ZJZ,
 
3.
iz 1. točke prvega odstavka 39. člena ZJZ.
 

3. člen

(pristojni organi)

 
(1)
O ustavitvi postopkov o prekrških odločajo prekrškovni organi in sodišča v skladu z določbami tega zakona.
 
(2)
O ustavitvi postopkov obročnega odplačevanja glob, prisilne izterjave glob, stroškov postopka in odvzema premoženjske koristi odloča davčni organ, pristojen po določbah zakona, ki ureja finančno upravo (v nadaljnjem besedilu: pristojni davčni organ).
 
(3)
O ustavitvi postopkov dela v splošno korist, nadomestnega zapora in izvrševanja vzgojnih ukrepov odloča sodišče, ki je odločalo v teh postopkih.
 
(4)
V postopkih za izplačilo zneska glob in stroškov postopka o prekršku ter drugih stroškov ter izplačila oziroma vračila odvzete premoženjske koristi odloča prekrškovni organ, ki je vodil postopek o prekršku oziroma je pri pristojnem sodišču vložil obdolžilni predlog za prekršek iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: pristojni prekrškovni organ).
 

II. USTAVITEV POSTOPKOV

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window