Navigacija

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-D)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 109-4692/2008, stran 14353 DATUM OBJAVE: 19.11.2008

VELJAVNOST: od 20.11.2008 / UPORABA: od 20.11.2008

RS 109-4692/2008

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 31.12.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.8.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 109/08

Časovnica

Na današnji dan, 19.8.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 31.12.2010
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4692. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-D)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-D)

 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. novembra 2008.
 
Št. 003-02-8/2008-3
 
Ljubljana, dne 19. novembra 2008
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH FINANCAH (ZJF-D)

 

1. člen

 
V Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) se prvi odstavek 81. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Država se za izvrševanje državnega proračuna v tekočem proračunskem letu lahko zadolži doma in v tujini do višine primanjkljaja bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in odplačila glavnic dolga, ki zapadejo v plačilo v tekočem proračunskem letu in do višine, potrebne za odplačilo glavnic dolga državnega proračuna, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih dveh proračunskih letih.«.
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

5. člen

 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe zakona, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009, ki določajo obseg zadolževanja države.
 

6. člen

 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določbe 2., 3. in 4. člena tega zakona prenehajo veljati 31. decembra 2010.
 
 
Št. 411-01/08-4/33
 
Ljubljana, dne 11. novembra 2008
 
EPA 26-V
 
Državni zbor Republike Slovenije dr. Pavel Gantar l.r. Predsednik

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window