Navigacija

Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 63-2511/2013, stran 7633 DATUM OBJAVE: 26.7.2013

VELJAVNOST: od 1.8.2013 / UPORABA: od 1.8.2013

RS 63-2511/2013

Verzija 6 / 6

Čistopis se uporablja od 1.1.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.3.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 63/13, 26/14 - ZSDP-1, 95/14, 69/15

Časovnica

Na današnji dan, 5.3.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2016
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2511. Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV)

 
Razglašam Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2013.
 
Št. 003-02-7/2013-18
 
Ljubljana, dne 23. julija 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU TRGA DELA IN STARŠEVSKEGA VARSTVA (ZIUPTDSV)

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
S tem zakonom se:
 
-
zaradi spodbujanja zaposlovanja določa začasna spodbuda za zaposlovanje mlajših brezposelnih oseb,
 
-
zaradi prispevanja k ohranitvi ravni transferjev posameznikom in gospodinjstvom iz sprejetega proračuna Republike Slovenije za leto 2013 določa začasen ukrep na področju izplačevanja porodniškega nadomestila.
 

PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE

 

4. člen

(izvajanje ukrepov)

 
Postopki za uveljavljanje pravice do porodniškega nadomestila iz prejšnjega člena, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po dosedanjih predpisih.
 

5. člen

(uveljavitev zakona in veljavnost ter uporaba posameznih določb)

 
(1)
Ta zakon začne veljati 1. avgusta 2013.
 
(2)
Določba 3. člena tega zakona velja do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda.
 
(3)
Gospodarsko rast v skladu s prejšnjim odstavkom ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep o ugotovitvi, da je gospodarska rast presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda, Vlada Republike Slovenije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 30. septembra leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda.
 
(4)
Določba 2. člena tega zakona se uporablja od 1. novembra 2013 do 31. decembra 2015.
 
 
Št. 101-08/13-13/19
 
Ljubljana, dne 15. julija 2013
 
EPA 1286-VI
 
Državni zbor Republike Slovenije Janko Veber l.r. Predsednik
 

Prehodne in končne določbe sprememb tega zakona

 
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), Uradni list RS 26-1068/2014 vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
 

116. člen

(uporaba določb zakona, ki ureja uravnoteženje javnih financ)

 
Ne glede na 46., 47., 63., 68. in 77. člen tega zakona se za najvišje izplačilo nadomestila, višino nadomestila, višino starševskega dodatka, pravico do pomoči ob rojstvu otroka in pravico do dodatka za veliko družino uporabljajo določbe od 145. do 149. člena in 151. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 25/13 - odločba US, 46/13 -ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I in 63/13 - ZJAKRS-A) in določba 3. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (Uradni list RS, št. 63/13 - ZIUPTDSV).
 
Zakon o spremembi Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva (ZIUPTDSV-A), Uradni list RS 95-3950/2014 vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
 

2. člen

 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Sklep o ugotovitvi, da je gospodarska rast presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda, Uradni list RS 69-2771/2015 vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
 

I

 
Gospodarska rast v letu 2014 je presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda.
 

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window