Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 1-8/2016, stran 16 DATUM OBJAVE: 8.1.2016

RS 1-8/2016

 
 

8. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 78. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT) ter drugega odstavka 71. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 28. seji 28. oktobra 2015 sprejel
 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

 

1. člen

 
V Pravilniku o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 104/13 in 8/15) se v 3. členu za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
 
»(5) Listini iz 3. in 5. točke drugega odstavka prejšnjega člena sta lahko tudi v elektronski obliki, v skladu z zakonom, ki ureja zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva.«.
 

2. člen

 
V Prilogi se listini Recept (Obr. Rp) in Delovni nalog (Obr. DN) nadomestita z novima listinama, ki sta v Prilogi tega pravilnika.
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

3. člen

 
Listina Recept (Obr. Rp), ki je bila določena s Pravilnikom o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 129/04, 132/04, 21/05, 34/05, 98/06, 138/06, 30/08, 126/08, 94/10 in 104/13), in dosedanja listina Recept (Obr. Rp) se lahko uporabljata do 1. maja 2016, dosedanja listina Delovni nalog (Obr. DN) pa do 30. septembra 2016.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window