Navigacija

Zakon o dopolnitvah Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 43-1776/2012, stran 4367 DATUM OBJAVE: 8.6.2012

VELJAVNOST: od 9.6.2012 / UPORABA: od 9.6.2012

RS 43-1776/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.6.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 43/12

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.6.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1776. Zakon o dopolnitvah Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12-A)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12-A)

 
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o dodatnih inter­ventnih ukrepih za leto 2012 (ZDIU12-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. aprila 2012.
 
Št. 003-02-3/2012-2
 
Ljubljana, dne 7. junija 2012
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O DODATNIH INTERVENTNIH UKREPIH ZA LETO 2012 (ZDIU12-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (Uradni list RS, št. 110/11) se na koncu drugega odstavka 5. člena doda nov stavek, ki se glasi: »Ne glede na določbe kolektivnih pogodb, drugih predpisov ter dogovorov se regres za letni dopust javnim uslužbencem in funkcionarjem izplača pri plači za mesec maj.«.
 

2. člen

 
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
 

»5.a člen

(regres za letni dopust v finančnih in nefinančnih družbah)

 
Ne glede na določbe drugih predpisov in kolektivnih po­godb, s katerimi je določena višina regresa za letni dopust za zaposlene v nefinančnih in finančnih družbah, v katerih je država ali občina neposredno ali posredno več kot 25 % lastnik premoženja, se vključno do leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % bruto družbenega proizvoda, zaposlenim v teh družbah izplača regres za letni dopust največ v višini minimalne plače.«.
 

KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window