Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 183-3613/2021, stran 10773 DATUM OBJAVE: 23.11.2021

RS 183-3613/2021

 
 

3613. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

 
 
Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 13. redni seji 20. 10. 2021 sprejela
 

P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    P R A V I L  
obveznega zdravstvenega zavarovanja 

 

1. člen

 
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21 in 159/21 – ZZVZZ-P) se v 22. členu v prvem odstavku v 8. točki za besedo »spremstva« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »nege« pa doda besedilo »ožjega družinskega člana in sobivanja iz 40. člena pravil«.
 

2. člen

 
V 22.a členu se v prvem odstavku za besedo »stroškov« doda besedilo »ter ne morejo sobivati ob zavarovani osebi iz 40. člena pravil, razen matere ob otroku, ki sicer biva pri materi v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje kazenskih sankcij«.
 

3. člen

 
V 37. členu se v drugem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
 
»V okviru specialistično-ambulantne dejavnosti ima ženska tudi pravico do oploditve z biomedicinsko pomočjo pod pogoji iz zakona, ki ureja zdravljenje neplodnosti in postopke oploditve z biomedicinsko pomočjo.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window