Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-H)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 59-2613/2019, stran 6985 DATUM OBJAVE: 4.10.2019

VELJAVNOST: od 19.10.2019 / UPORABA: od 19.10.2019

RS 59-2613/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 19.10.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.8.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 59/19

Časovnica

Na današnji dan, 13.8.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 19.10.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2613. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-H)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-H)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2019.
 
Št. 003-02-8/2019-9
 
Ljubljana, dne 4. oktobra 2019
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije 
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH (ZASP-H) 

 

1. člen

 
V Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP) se v 1. členu v drugem odstavku na koncu osme alineje beseda »ter« nadomesti z vejico.
 
Na koncu devete alineje se pika nadomesti z besedo »ter« in doda nova deseta alineja, ki se glasi:
 
»– Direktiva (EU) 2017/1564 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. septembra 2017 o določenih dovoljenih uporabah določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko pravico in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja ter o spremembi Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske pravice in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL L št. 242 z dne 20. 9. 2017, str. 6).«.
 

2. člen

 
48.a člen se spremeni tako, da se glasi:
 

48.a člen

»Invalidi in upravičene osebe

 
V korist invalidov, vključno z upravičenimi osebami iz 48.b člena tega zakona, je prosto reproduciranje, ki vključuje tudi nujno potrebne nevsebinske prilagoditve, distribuiranje in priobčitev javnosti objavljenih del, če je taka uporaba neposredno povezana z njihovo invalidnostjo in v obsegu, ki ga zahteva posamična oblika invalidnosti, in ni namenjena doseganju posredne ali neposredne gospodarske koristi.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window