Splošni akt o dostopu do obstoječe fizične infrastrukture

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 12-527/2018, stran 1875 DATUM OBJAVE: 26.2.2018

RS 12-527/2018

 
 

527. Splošni akt o dostopu do obstoječe fizične infrastrukture

 
 
Na podlagi osmega odstavka 93. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 Odl. US: U-I-65/13-19, 81/15 in 40/17; v nadaljnjem besedilu: zakon) izdaja direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije naslednji
 

S P L O Š N I  A K T  
o dostopu do obstoječe fizične infrastrukture 

 

1. člen

(vsebina akta)

 
Ta splošni akt natančneje ureja način in pogoje dostopa ter razloge za zavrnitev dostopa do že obstoječe fizične infrastrukture v lasti infrastrukturnega operaterja iz 93. člena zakona, ki ureja elektronske komunikacije ter podrobnejše opredeljuje načine in roke, ki se uporabljajo pri postopkih usklajevanja med infrastrukturnimi operaterji in operaterji omrežja.
 

2. člen

(namen in uporaba akta)

 
Namen tega splošnega akta je natančnejša določitev pravil glede skupne uporabe fizične infrastrukture, nudenja kapacitet in s tem povezane delitve stroškov, varovanih ravni storitev infrastrukturnega operaterja in opredelitve nadomestila za omogočanje dostopa.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo naslednji pomen:
 
1.
Agencija je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, neodvisni regulativni organ, katere pristojnosti, organizacijo in delovanje določa zakon.
 
2.
Infrastrukturni operater je operater omrežja in fizična ali pravna oseba, ki zagotavlja fizično infrastrukturo, namenjeno zagotavljanju druge vrste gospodarske javne infrastrukture.
 
3.
Prosilec je operater omrežja, ki zaproša infrastrukturnega operaterja za dostop do fizične infrastrukture.
 
Ostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, razen, če so definirani v splošnem aktu samem ali iz besedila splošnega akta izhaja drugače.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window