Navigacija

Sklep o uporabi Smernic o ukrepih, ki bi jih morali sprejeti ponudniki plačilnih storitev z namenom odkrivanja manjkajočih ali nepopolnih informacij o plačniku ali prejemniku plačila ter o postopkih nadaljnjega ravnanja v primeru prenosov sredstev, ki ne vsebujejo zahtevanih informacij

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 17-750/2018, stran 2698 DATUM OBJAVE: 16.3.2018

VELJAVNOST: od 17.3.2018 / UPORABA: od 1.6.2018

RS 17-750/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.6.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 17/18

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.6.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

750. Sklep o uporabi Smernic o ukrepih, ki bi jih morali sprejeti ponudniki plačilnih storitev z namenom odkrivanja manjkajočih ali nepopolnih informacij o plačniku ali prejemniku plačila ter o postopkih nadaljnjega ravnanja v primeru prenosov sredstev, ki ne vsebujejo zahtevanih informacij

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB in 77/16 – ZCKR in 41/17; v nadaljevanju: ZBan-2), enajstega odstavka 243. člena Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18 in 9/18 – popr.; v nadaljevanju: ZPlaSSIED) ter prvega odstavka 31. člena in tretjega odstavka 43. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
 

S K L E P
o uporabi Smernic o ukrepih, ki bi jih morali sprejeti ponudniki plačilnih storitev z namenom odkrivanja manjkajočih ali nepopolnih informacij o plačniku ali prejemniku plačila ter o postopkih nadaljnjega ravnanja v primeru prenosov sredstev, ki ne vsebujejo zahtevanih informacij

 

1. člen

(Namen in področje uporabe smernic)

 
(1)
Evropski bančni organ je na podlagi 16. člena in prvega odstavka 56. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES, Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) dne 16. januarja 2018 objavil Skupne smernice o ukrepih, ki bi jih morali sprejeti ponudniki plačilnih storitev z namenom odkrivanja manjkajočih ali nepopolnih informacij o plačniku ali prejemniku plačila ter o postopkih nadaljnjega ravnanja v primeru prenosov sredstev, ki ne vsebujejo zahtevanih informacij (v nadaljevanju: Smernice o informacijah, ki spremljajo prenos sredstev), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
 
(2)
Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo dejavnike, ki jih morajo upoštevati ponudniki plačilnih storitev prejemnika plačila in ponudniki posredniških plačilnih storitev pri vzpostavitvi učinkovitih postopkov za namen odkrivanja prenosov sredstev z manjkajočimi ali nepopolnimi podatki o plačniku ali prejemniku plačila ter postopke nadaljnjega ravnanja v primeru prenosov sredstev, ki ne vsebujejo zahtevanih informacij.
 
(3)
Smernice so namenjene ponudnikom plačilnih storitev prejemnika plačila in ponudnikom posredniških plačilnih storitev, kot so opredeljeni v petem in šestem odstavku 3. člena Uredbe EU 2015/847 in pristojnim organom, ki so odgovorni za nadzor nad ponudniki plačilnih storitev z vidika izpolnjevanja obveznosti iz zgoraj navedene uredbe.
 

2. člen

(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic)

 
(1)
Banka Slovenije s tem sklepom določa uporabo smernic za:
 
1.
banke in hranilnice, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev v skladu z ZBan-2;
 
2.
plačilne institucije in plačilne institucije z opustitvijo, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev v skladu z ZPlaSSIED;
 
3.
družbe za izdajo elektronskega denarja in družbe za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja v skladu z ZPlaSSIED;
 
4.
pristojne nadzorne organe, ki v skladu z določili ZBan-2, ZPlaSSIED in Uredbo EU 2015/847 izvajajo nadzor nad subjekti iz 1., 2. in 3. točke tega odstavka.
 
(2)
Banka Slovenije bo pri opravljanju nadzora glede izpolnjevanja določb iz Uredbe EU 2015/847 v celoti upoštevala Smernice o informacijah, ki spremljajo prenos sredstev.
 

3. člen

(Prehodna določba)

 
Določba 2. in 3. točke prvega odstavka 2. člena tega sklepa se uporablja tudi za plačilne institucije in družbe za izdajo elektronskega denarja, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev v Republiki Sloveniji kot plačilna institucija ali družba za izdajo elektronskega denarja v skladu z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 34/10, 9/11, 32/12, 81/15, 47/16 in 7/18 – ZPlaSSIED).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window