Navigacija
Portal TFL
  • PREDPIS
  • RAZVELJAVLJEN, a se še uporablja

Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR)

OBJAVLJENO V: Uradni list SFRJ 29-462/1978, stran 1181 DATUM OBJAVE: 26.5.1978

VELJAVNOST: od 26.5.1978 do 31.12.2001 / UPORABA: od 26.5.1978

SFRJ 29-462/1978

Verzija 10 / 10

Čistopis se uporablja od 4.11.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.6.2023: AKTUALEN.

Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85, 2/89 - odl. US, 45/89 - odl. US, 57/89, RS 88/99 - ZRTVS-B, 83/01 - OZ, 30/02 - ZPlaP, 87/02 - SPZ, 82/15 - odl. US

Časovnica

Na današnji dan, 4.6.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 4.11.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

462. Zakon o obligacijskih razmerjih

 
 
Na podlagi 1. točke 337. člena ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije izdajam
 

U K A Z 
O RAZGLASITVI ZAKONA O OBLIGACIJSKIH 
RAZMERJIH

 
Razglaša se zakon o obligacijskih razmerjih, ki ga je sprejela Skupščina SFRJ na seji Zveznega zbora dne 30. marca 1978.
 
PR št. 690.
 
Beograd, 30. marca 1978.
 
Predsednik republike: 
Josip Broz Tito s. r. 

Predsednik 
Skupščine SFRJ: 
Kiro Gligorov s. r.
 

Z A K O N
O OBLIGACIJSKIH RAZMERJIH

 

Drugi del POGODBE

 

XXXI. poglavje

BANČNI DENARNI DEPOZITI

 

1. ODDELEK

Denarni depozit

 

1035. člen

Pojem

 
(1)
Pogodba o denarnem depozitu je sklenjena, kadar se banka zaveže, da sprejme, deponent pa, da položi pri banki določen denarni znesek.
 
(2)
S to pogodbo pridobi banka pravico razpolagati z deponiranim denarjem, vrniti pa ga mora pod pogoji, ki so določeni v pogodbi.
 

1036. člen

Odpiranje računa

 
(1)
Na podlagi pogodbe o denarnem depozitu odpre banka račun; v njegovo dobro in breme vpisuje vse terjatve in dolgovanja, ki izvirajo iz poslov z deponentom ali za deponenta s tretjimi.
 
(2)
Na račun se ne vpisujejo tiste terjatve oziroma tista dolgovanja, za katere sta se pogodbeni stranki dogovorili, da jih izključita.
 

1037. člen

Odpravljanje dolgovnega salda

 
(1)
Banka je dolžna izplačevati z računa v mejah razpoložljivih sredstev.
 
(2)
Če je opravila banka eno ali več vplačil in izplačil v okviru depozitne pogodbe, zaradi katerih je račun pasiven, mora o tem nemudoma obvestiti deponenta, ta pa mora takoj ukreniti potrebno za odpravo dolgovnega salda.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window