Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 59-2616/2019, stran 6988 DATUM OBJAVE: 4.10.2019

VELJAVNOST: od 19.10.2019 / UPORABA: od 19.10.2019

RS 59-2616/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 19.10.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 59/19

Časovnica

Na današnji dan, 30.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 19.10.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2616. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM-A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2019.
 
Št. 003-02-8/2019-12
 
Ljubljana, dne 4. oktobra 2019
 
Borut Pahor predsednik  Republike Slovenije 
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ENAKIH MOŽNOSTIH ŽENSK IN MOŠKIH (ZEMŽM-A) 

 

1. člen

 
V Zakonu o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A in 33/16 – ZVarD) se v drugem odstavku 6. člena, drugem in tretjem odstavku 11. člena, drugem odstavku 13. člena, prvem odstavku 15. člena, drugem in tretjem odstavku 16. člena in naslovu pododdelka 1.2. besedilo »Urad za enake možnosti« v vseh sklonih, v drugem odstavku 30. člena pa beseda »uradom«, nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za enake možnosti« v ustreznem sklonu.
 

2. člen

 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»14. člen

(načelo uravnotežene zastopanosti spolov na ravni vlade)

 
(1)
Vlada upošteva načelo uravnotežene zastopanosti spolov, to je najmanj 40-odstotno zastopanost enega spola pri sestavi posvetovalnih in usklajevalnih organov, delovnih teles ter delegacij, ki jih ustanovi po zakonu, ki ureja Vlado Republike Slovenije, in po poslovniku, ki ureja delo Vlade Republike Slovenije, kot tudi pri imenovanju ali predlaganju predstavnic in predstavnikov vlade v organe upravljanja in nadzora oseb javnega prava.
 
(2)
Ne glede na prejšnji odstavek načela uravnotežene zastopanosti spolov ni mogoče upoštevati:
 
-
pri imenovanju ali predlaganju edine predstavnice ali predstavnika;
 
-
pri imenovanju ali predlaganju treh predstavnic ali predstavnikov, pri čemer mora biti med imenovanimi ali predlaganimi predstavnicami ali predstavniki vsaj en predstavnik ali predstavnica vsakega od spolov, razen če to ni mogoče zaradi izjem iz tretje in četrte alineje tega odstavka;
 
-
če je članstvo določeno zaradi funkcije;
 
-
če v času priprave predloga ni na izbiro osebe določenega spola, ki pozna področje dela in izpolnjuje druge pogoje, določene v aktu o ustanovitvi delovnega telesa vlade ali osebe javnega prava oziroma v predpisu.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window