Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 167-4294/2022, stran 14261 DATUM OBJAVE: 30.12.2022

RS 167-4294/2022

 
 

4294. Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 162/22) v povezavi z 8. členom Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja

 

1. člen

 
Ta uredba določa najvišjo drobnoprodajno ceno omejene količine električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, kot so opredeljena v 2. členu Priloge k Priporočilu Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36), ki so končni odjemalci, kot jih določa Zakon o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) v skladu z 12. in 13. členom Uredbe Sveta (EU) 2022/1854 z dne 6. oktobra 2022 o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (UL L št. 261 z dne 7. 10. 2022, str. 1).
 

2. člen

 
(1)
Do ukrepov iz te uredbe so upravičeni končni odjemalci iz 1. člena te uredbe, ki niso upravičeni do ukrepov iz Uredbe o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22) in iz Uredbe o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini (Uradni list RS, št. 162/22).
 
(2)
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se ta uredba ne uporablja za končne odjemalce, ki imajo za leto 2023 sklenjene pogodbe o dobavi po cenah, ki so nižje od drobnoprodajnih cen iz prvega odstavka 3. člena te uredbe.
 
(3)
Distribucijski operater na zahtevo dobavitelja brezplačno zagotovi vse podatke o izpolnjevanju pogoja iz prvega odstavka tega člena za posameznega odjemalca in o velikosti podjetja iz drugega odstavka tega člena.
 
(4)
Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, distribucijskemu operaterju zagotovi podatke o velikosti podjetij iz 1. člena te uredbe.
 

3. člen

 
(1)
Najvišja drobnoprodajna cena za količino električne energije, kot je določena v 4. členu te uredbe znaša:
 
-
za višjo dnevno tarifno postavko 0,21700 EUR/kWh,
 
-
za nižjo dnevno tarifno postavko 0,15550 EUR/kWh,
 
-
za enotno tarifno postavko 0,19500 EUR/kWh.
 
(2)
Cena se določi na enoto proizvoda, ki je ena kilovatna ura, brez DDV.
 
(3)
Dobavitelj končnemu odjemalcu za električno energijo, ki presega količino kot je določena v 4. členu te uredbe, ponudi in sklene pogodbo o dobavi po tržni ceni.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window