Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1G)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 9-318/2011, stran 818 DATUM OBJAVE: 11.2.2011

VELJAVNOST: od 13.3.2011 / UPORABA: od 13.3.2011

RS 9-318/2011

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 1.1.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.6.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 9/11, 111/13 - ZP-1I

Časovnica

Na današnji dan, 25.6.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2014
    DO nadaljnjega
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

318. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1G)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1G)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. februarja 2011.
 
Št. 003-02-2/2011-5
 
Ljubljana, dne 9. februarja 2011
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH (ZP-1G)

 

1. člen

 
V Zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr., 76/08 – ZIKS-1C, 108/09, 109/09 – odločba US in 45/10 – ZIntPK) se v drugem odstavku 4. člena za šesto alinejo doda nova sedma alineja, ki se glasi:
 
»-
izločitev iz postopkov javnega naročanja;«.
 
Dosedanja sedma alineja postane osma alineja.
 
V tretjem odstavku se za besedo »države« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »predmetov«, pa se doda besedilo »in izločitev iz postopka javnega naročanja«.
 
V četrtem odstavku se beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »vozila« pa se doda besedilo »in izločitev iz postopkov javnega naročanja«.
 

2. člen

 
V 11. členu se črta besedilo »ali če do izvršitve prekrška ni prišlo«.
 

3. člen

 
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window