Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-B)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 40-1619/2014, stran 4254 DATUM OBJAVE: 3.6.2014

VELJAVNOST: od 18.6.2014 / UPORABA: od 18.6.2014

RS 40-1619/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 18.6.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 20.4.2024: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 40/14

Časovnica

Na današnji dan, 20.4.2024 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 18.6.2014
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1619. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-B)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-B)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. maja 2014.
 
Št. 003-02-5/2014-7
 
Ljubljana, dne 30. maja 2014
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INŠPEKCIJSKEM NADZORU (ZIN-B)

 

1. člen

 
V Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo) se za drugim odstavkom 3. člena doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»Inšpektorji pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora izrekajo ukrepe, določene v skladu s tem in s posebnimi zakoni.«.
 
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
 
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se črta besedilo », obrambno inšpekcijo«.
 
Dosedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
 
»Za upravno inšpekcijo, inšpekcijo za sistem javnih uslužbencev, inšpekcijo za plače v javnem sektorju in proračunsko inšpekcijo veljajo določbe od 1. do 20. člena in 24. člen tega zakona.«.
 

2. člen

 
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
 

»11.a člen

(letni program dela)

 
Inšpektorat oziroma inšpekcija, ki deluje znotraj organa, ki ni inšpektorat, za zagotavljanje učinkovitega izvajanja nalog inšpekcijskega nadzora sprejme letni program dela, s katerim določi vsebino in obseg izvajanja inšpekcijskega nadzora. Pri določitvi letnega programa dela izhaja tudi iz ugotovitev v že izvedenih inšpekcijskih nadzorih in ocene, da na posameznem področju obstaja večja verjetnost nespoštovanja oziroma kršitve zakonov in drugih predpisov.
 
Minister, pristojen za upravo, do 1. marca tekočega leta seznani vlado s strateškimi usmeritvami in prioritetami, ki izhajajo iz sprejetih letnih programov dela iz prejšnjega odstavka.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window