Navigacija

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dravograd

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 51-2184/2014, stran 5759 DATUM OBJAVE: 7.7.2014

VELJAVNOST: od 15.7.2014 / UPORABA: od 15.7.2014

RS 51-2184/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.7.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.10.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 51/14

Časovnica

Na današnji dan, 18.10.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 15.7.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2184. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dravograd

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08 – UPB-3) je Občinski svet Občine Dravograd na 28. redni seji dne 19. 6. 2014 sprejel
 

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dravograd

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina programa opremljanja)

 
(1)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dravograd.
 
(2)
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
 
1.
Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
 
2.
Prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
 
3.
Podlage za odmero komunalnega prispevka.
 
(3)
S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dravograd, ki ga plačujejo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka.
 
(4)
Stroški opremljanja zemljišč z obstoječo komunalno infrastrukturo se določajo na podlagi tega odloka.
 
(5)
Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Dravograd je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in vsebuje:
 
-
prikaz obstoječe komunalne opreme na območju Občine Dravograd;
 
-
prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme na območju Občine Dravograd;
 
-
obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme;
 
-
obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih;
 
-
preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme;
 
-
podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.
 

2. člen

(uporabljeni izrazi)

 
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
 
-
Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
 
-
Komunalna oprema so:
 
-
objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
 
-
objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
 
-
objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
 
-
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
 
-
Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
 
-
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
 
-
Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
 
-
Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
 

II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA

 

3. člen

(obračunsko območje)

 
(1)
Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka je izdelan za območje, ki se ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Dravograd.
 
(2)
Program obravnava obračunska območja za posamezne vrste komunalne infrastrukture, ki lahko obsegajo tudi celotno območje občine.
 

III. OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window